Kiên Giang kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan đến đất đai ở Phú Quốc

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, tại cuộc họp kỳ thứ 16, 17 đã xem xét kỷ luật đối với Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, Chánh Thanh tra TP. Phú Quốc.

Cụ thể, ông Huỳnh Quang Hưng,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc - chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai.

Ông Trần Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc - với vai trò nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, đã có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ông Trương Thành Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra TP. Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc - với vai trò nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu UBND thành phố về quản lý, sử dụng đất đai...

Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, khuyết điểm, sai phạm của ông Huỳnh Quanh Hưng, ông Trần Chiến Thắng và ông Trương Thành Tấn làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân các ông.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với cả 3 người.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Kiên Giang còn kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang theo Thông báo kết luận số 481 ngày 20/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Sở Y tế, cơ sở y tế trực thuộc và một số cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trần Lê

Theo VietnamFinance