KSFinance triển khai phát hành 60 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.600 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (HNX: KSF) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

KSFinance triển khai phát hành 60 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.600 tỷ đồng
KSFinance triển khai phát hành 60 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.600 tỷ đồng

Theo đó, KSFinance sẽ phát hành 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, cứ 5 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này cho cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Thời gian thực hiện phát hành là trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

KSFinance hiện đang lưu hành 300 triệu cổ phiếu và sẽ tăng lên 360 triệu cổ phiếu sau phát hành. Vốn điều lệ cũng tăng tương đương từ 3.000 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

Được biết, đây là lần tăng vốn đầu tiên của KSFinance kể từ khi đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào tháng 10/2021. Trước đó, công ty đã có 4 lần tăng vốn từ mức vốn ban đầu là 6 tỷ đồng. Sau 6 năm kể từ khi thành lập, quy mô vốn điều lệ của KSFinance đã tăng gấp 500 lần.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của KSFinance đạt hơn 633 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm 2021. Không còn kinh doanh dưới giá vốn như quý II/2021, KSFinance báo lãi gộp hơn 396 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 10 tỷ đồng.

Được biết, kết quả này đạt được là nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh với các công ty con là Công ty Cổ phần Chứng khoán KS và Công ty TNHH Dynamic Innovation từ quý IV/2021.

Ngược lại với hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính của KSFinance kém sắc hơn khi doanh thu giảm hơn nửa so với cùng kỳ, đạt hơn 161 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, KSFinance báo lãi sau thuế hơn 286 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt ghi nhận 983 tỷ đồng và 423 tỷ đồng, tương ướng tăng 42,7% và tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Cổ phiếu KSF đóng cửa phiên 5/9 ở mức giá 84.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 25.000 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance