'Làm rõ sai phạm trong việc xây dựng, ban hành chính sách đất đai, chứng khoán, trái phiếu'

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành nội chính cần tập trung làm rõ sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, tài sản công, định giá...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, tổ chức ngày 4/1.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư đánh giá hoạt động của ngành nội chính Đảng vẫn còn một số hạn chế như tính chủ động, chất lượng tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh, trật tự có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về lĩnh vực nội chính, cũng như việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành chưa được chú trọng đúng mức, còn lúng túng, chưa hiệu quả...

Nhấn mạnh tình hình trong nước và thế giới trong năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, ngày càng tinh vi... Thường trực Ban Bí thư cho biết tất cả những vấn đề đó đã, đang và sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn cho công tác nội chính.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành nội chính Đảng cần chủ động, tích cực tham mưu về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành nội chính tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án Việt Á, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát...

Ngoài ra, ngành nội chính cũng cần tham mưu xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Thường trực Ban Bí cũng yêu cầu cần coi trọng, chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa sai phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, cũng như kịp thời phát hiện, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tránh vi phạm, khuyết điểm từ sớm, không để tích tụ khuyết điểm, vi phạm nhỏ thành khuyết điểm, vi phạm lớn, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí yêu cầu ngành nội chính cần tập trung làm rõ sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, tài sản công, định giá...

Tuệ Lâm

Theo VietnamFinance