Lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ, bị nghi ngờ khả năng hoạt động: Hoàng Anh Gia Lai nói về quyết tâm xóa nợ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) mới công bố BCTC soát xét bán niên năm 2023. Theo đó, lợi nhuận nửa đầu năm nay đạt 385 tỷ đồng, giảm 137 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 26%) và giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong báo cáo soát xét bán niên mới công bố, doanh thu thuần của HAGL giảm nhẹ xuống 3.144,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng nên lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm 5% so với trước kiểm toán, xuống còn 385 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm tương ứng xuống 382,3 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu thuần của HAGL tăng 55% và lợi nhuận sau thuế giảm 26%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh hơn với 28%.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, kiểm toán đưa ra ý kiến nhấn mạnh đến khoản lỗ luỹ kế của tập đoàn là hơn 2.959,4 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn so với số tiền là 2.004 tỷ đồng. Theo kiểm toán viên, các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

HAGL cho biết, tại ngày lập BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. HAGL đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn; đồng thời, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Theo đó, tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Trên các cơ sở này, ban tổng giám đốc HAGL đã tiến hành lập BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 dựa trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQTHAGL cho biết ông quyết tâm xóa hết nợ và dự kiến sẽ làm được vào năm 2026.

HAGL cũng đang có kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư  chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về là 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền này, tập đoàn dự kiến sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012; 277 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của công ty là CTCP Gia súc Lơ Pang và 700 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance