Loạt dự án BT chậm tiến độ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa

Mặc dù 3 dự án BT chưa hoàn thành và bàn giao nhưng phần lớn đất tại sân bay Nha Trang cũ đã bị Tập đoàn Phúc Sơn công khai phân lô, bán nền từ lâu.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án chậm tiến độ của Tập đoàn Phúc Sơn.
Dự án nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án chậm tiến độ của Tập đoàn Phúc Sơn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) vừa có báo cáo về một số nội dung liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư được tỉnh Khánh Hòa giao thực hiện các dự án: các tuyến đường, các nút giao kết nối sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội; nút giao thông Ngọc Hội theo hình thức hợp đồng BT.

Nguồn vốn để thanh toán cho các dự án BT là các quỹ đất thuộc Khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang tại khu vực sân bay Nha Trang cũ. 

Tính đến tháng 8/2022, tổng tiến độ của 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn đạt khoảng 38%, tổng chi phí đầu tư là 1.284 tỷ đồng. Trong đó, dự án các tuyến đường, các nút giao kết nối sân bay Nha Trang đã đầu tư 388 tỷ đồng; dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội đầu tư 268 tỷ đồng và dự án nút giao thông Ngọc Hội đạt 626 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí đã thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang (quỹ đất được thanh toán cho các dự án BT) là 1.575 tỷ đồng.

Như vậy, cả 3 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đều không hoàn thành để đưa vào khai thác vào cuối năm 2017 như đã cam kết với địa phương.

Mặc dù các dự án BT chưa hoàn thành và bàn giao nhưng phần lớn đất tại sân bay Nha Trang cũ đã bị Tập đoàn Phúc Sơn công khai phân lô, bán nền từ lâu.

Đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 376 tỷ đồng. Số tiền này, Tập đoàn Phúc Sơn xác định là giá trị chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán cho các dự án BT và giá trị dự án BT (là tổng giá trị hợp đồng cả dự án BT).

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Tập đoàn Phúc Sơn về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 11.994 tỷ đồng. Số tiền này được dựa trên số liệu kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại thông báo số 680 năm 2019 và văn bản mới đây của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ công khai công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang.

Có 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, trong đó có 3 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, gồm: các tuyến đường, các nút giao kết nối sân bay Nha Trang; đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội; nút giao thông Ngọc Hội.

Thanh tra Chính phủ kết luận, việc tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất là vi phạm quy định của Luật Đất đai, không phù hợp với chủ trương sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án BT.

Đến thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện dự án khác theo thỏa thuận ghi tại hợp đồng BT; chưa xác định diện tích đất còn lại để xử lý theo quy định pháp luật…

T.Hương - K.Hồng

Theo VietnamFinance