Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, người bị thu hồi đất hưởng nhiều quyền lợi chưa từng có

Luật Đất đai 2024 quy định thêm nhiều nhiều điều khoản về quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Theo Khoản 35 Điều 3 Luật Đất đai 2024, thu hồi đất là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hoặc thu lại đất của người đang sử dụng đất hoặc thu lại đất đang được Nhà nước giao quản lý.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 sẽ thêm nhiều quyền lợi mới cho người dân nếu bị thu hồi đất, cụ thể:

Nhiều quyền lợi cho người bị thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024. Ảnh minh họa
Nhiều quyền lợi cho người bị thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024. Ảnh minh họa

Tăng giá bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi

Theo Luật Đất đai 2024, khung giá đất sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Điều 159 Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Khi bỏ khung giá đất, các địa phương sẽ tự quyết định bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất mỗi năm một lần để phù hợp với giá đất thị trường thay. Giá đất sẽ tiệm cận với thị trường, kéo theo đó giá đền bù có thể sẽ tăng.

Luật Đất đai 2024 quy định thêm nhiều nhiều điều khoản về quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Theo Khoản 1 Điều 96 Luật Đất đai 2024, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng một trong số các hình thức sau:

- Đất nông nghiệp

- Tiền

- Đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi

- Nhà ở

Theo Khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai 2024, UBND cấp tỉnh và cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, người bị thu hồi đất hưởng nhiều quyền lợi chưa từng có - Ảnh 1

LCó thể nhận đất bồi thường là nhà ở, đất ở với đất nông nghiệp bị thu hồi. Ảnh minh họa

Hỗ trợ giao thêm đất cho hộ gia đình nhiều thế hệ bị thu hồi đất

Theo Khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai 2024, trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên 1 thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu.

Người bị thu hồi đất có thêm nhiều khoản hỗ trợ khác

Điều 108 Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm các khoản hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất như:

- Hỗ trợ di dời vật nuôi.

- Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống