Luật Đất đai 2024 được áp dụng, có bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng?

Sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, không ít người dân thắc mắc liệu có bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng hay không, đặc biệt khi Bộ TN&MT đề xuất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Bộ TN&MT đề xuất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hiện đang đề xuất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, theo như nội dung đề xuất của Bộ TN&MT nêu trong dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính, mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Giấy chứng nhận mới chỉ có 2 trang, thông tin trong trang giấy sẽ được chuyển sang trang 1.

Cũng theo như dự thảo, Quốc huy được thu nhỏ và đặt góc trái của trang 1, chính giữa là dòng chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN", bên dưới được chuyển thành dòng chữ "QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT".

Các thông tin về thửa đất bao gồm: Thửa đất số, loại đất thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, địa chỉ; các thông tin về tài sản gắn liền với đất, ghi chú, sơ đồ của thửa đất, chứng nhận của các cấp có thẩm quyền trước đây ở trang 2 sẽ được đưa sang trong 1.

Ngoài việc thay đổi vị trí cũng như những nội dung của mẫu giấy cũ, tại đề xuất mới của Bộ TN&MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ có thêm bảng biểu thông tin tài sản gắn liền với đất kê khai thêm các nội dung như: Tên tài sản/hạng mục công trình; diện tích xây dựng (m2); diện tích sản hoặc công suất; kết cấu chủ yếu; cấp công trình; số tầng; năm hoàn thành xây dựng; thời gian sở hữu.

Bộ TN&MT đề xuất đưa mã QR vào mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Ảnh minh họa
Bộ TN&MT đề xuất đưa mã QR vào mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Ảnh minh họa

Trong trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn thông tin: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận và Số vào sổ sau khi cấp Giấy chứng nhận.

Để chống làm giả, Bộ TN&MT đề xuất in mã QR ở trên cùng góc phải trang 1 trên Giấy chứng nhận và thông tin phản hồi.

Có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng sau khi Luật Đất đai 2024 được áp dụng?

Căn cứ Khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024 quy định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý.

Nhiều người dân thắc mắc về việc có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực. Ảnh: Internet
Nhiều người dân thắc mắc về việc có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng sau khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực. Ảnh: Internet

Do đó, người sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 1/1/2025 không bắt buộc phải đổi lại sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024.

Trong trường hợp nếu người dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang mẫu mới và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình cũng sẽ do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin trước pháp luật.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống