MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia

Ngày 11/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4736/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia.

 

MB được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia - Ảnh 1

Năm 2022, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng.

Được biết, việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Campuchia của MB dựa trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại quốc gia này.

Tên đầy đủ của ngân hàng là Ngân hàng đại chúng THNHH MB Campuchia (MB Cambodia Bank, Public limited Company), tên viết tắt là MBCambodia.

Trụ sở ngân hàng được đặt tại số 146, Đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo văn bản của NHNN, MB có trách nhiệm thực hiện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh tại Campuchia theo quy định của pháp luật Campuchia và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, MB phải khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Campuchia đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Trong quý đầu năm, MB báo lãi kỷ lục hơn 5.900 tỷ đồng trước thuế,đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. 

Đến 31/3, tổng tài sản tăng 7% lên 649.040 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, chứng khoán đầu tư tăng 6% lên 136.044 tỷ đồng. 

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2021 đạt 20.300 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 46.882 tỷ đồng. 

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống