Một ngân hàng báo lãi giảm, sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) báo lãi sau thuế giảm 3% so với cùng kỳ.

ABBank báo lợi nhuận sau thuế giảm, nợ xấu tăng

Trong quý đầu tiên của năm, thu nhập lãi thuần tại ABBank tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, thu về gần 828 tỷ đồng.

Một số nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng hơn so với cùng kỳ như lãi từ dịch vụ tăng 16% đạt hơn 63 tỷ đồngvà lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 81% đạt hơn 187 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 58 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 114 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ hơn 10 tỷ đồng và hoạt động khác cũng ghi nhận giảm 15% chỉ còn hơn 42 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 620 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Do trong quý, ABBank giảm đến 63% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích hơn 44 tỷ đồng, kết quả lãi trước thuế tăng 20%, đạt gần 576 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 3% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 460 tỷ đồng.

Một ngân hàng báo lãi giảm, sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản - Ảnh 1

Ngoài ra, tính đến 31/3/2022, các khoản phải thu tại ABBank bất ngờ tăng 88% so với đầu năm, lên hơn 2.616 tỷ đồng. Hơn nữa, các khoản lãi phí phải thu (lãi ảo) cũng tăng 13% lên gần 871 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu tại ABBank tính đến 31/03/2022 ghi nhận 1.701 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm.

Một ngân hàng báo lãi giảm, sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản - Ảnh 2
Cơ cấu các nhóm nợ tại ABBank (nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2022)

ABBank sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, lượng tài sản thế chấp tại ABBank tính tới cuối năm 2021 đang ở mức 196.646 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng này còn cao hơn cả tăng trưởng tín dụng năm 2021 (9%).

Trong đó, khối bất động sản thế chấp tại ABBank cũng cán mốc hơn 109.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, chiếm tới 56% tổng tài sản thế chấp. Với dư nợ cho vay vào cuối năm 2021 ở mức gần 69.000 tỷ đồng, bình quân mỗi đồng cho vay của ABBank được đảm bảo bởi 2,85 đồng tài sản thế chấp, riêng bất động sản là 1,58 đồng.

Một ngân hàng báo lãi giảm, sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản - Ảnh 3
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 tại ABBank.

Ngoài ra, theo báo cáo tài chính năm 2021, tính đến 31/12/2021, cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng tại ngân hàng này ghi nhận hơn 10.958 tỷ đồng, chiếm 16% tổng dư nợ cho vay.

Liên quan đến dư nợ cho vay bất động sản, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sáng ngày 20/4,  ông Đào Mạnh Kháng, cho biết, trong năm 2021, dư nợ bất động sản của ngân hàng có tăng, tuy nhiên, tỷ trọng chưa phải là cao, hiện tại chiếm 6% tổng dư nợ, còn cho vay nhà ở chiếm 17% tổng dư nợ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, Tổng Giám đốc Ngân hàng ABBank, ông Nguyễn Mạnh Quân cũng cho biết trong năm 2022, ngân hàng sẽ xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC, đồng nghĩa sẽ được nới rộng về việc chia cổ tức.

Đáng chú ý về vấn đề siết tín dụng của một số ngân hàng thương mại gần đây, lãnh đạo ABBank cho biết ngân hàng không nằm trong nhóm bị hạn chế do vì mảng cho vay bất động sản được kiểm soát chặt chẽ từ trước đến nay. Đồng thời sẽ đẩy mạnh cho vay bất động sản trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận đạt 3.079 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14% đạt 138.250 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 17% đạt 92.250 tỷ đồng; Huy động thị trường 1 tăng 18% đạt 95.234 tỷ đồng. 

Hoàng Long

Theo Sở hữu trí tuệ