Một thành viên HĐQT Saigontel (SGT) nộp đơn xin từ nhiệm

Với lý do cá nhân, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT).

Một thành viên HĐQT Saigontel (SGT) nộp đơn xin từ nhiệm.
Một thành viên HĐQT Saigontel (SGT) nộp đơn xin từ nhiệm.

Cụ thể, ngày 23/11, Saigontel đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Lê Nguyễn Hoàng Anh với lý do cá nhân. Saigontel cho biết công ty sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Nguyễn Hoàng Anh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Theo tìm hiểu, ông Lê Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1984, trình độ cử nhân Tài chính – Kế toán và được bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Saigontel từ ngày 27/4/2015 tới nay.

Ngoài ra, ông Anh còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối và Dịch vụ Saigontel, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Saigontel và Tổng Giám đốc CTCP TN Global.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng, Saigontel ghi nhận doanh thu thuần đạt 779,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 131,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 183% và 370% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, SGT đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với 165,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế ghi nhận được, SGT đã hoàn thành được hơn 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Được biết từ ngày 2/11, cổ phiếu SGT của Saigontel chính thức bị Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo do vi phạm về quy định công bố thông tin.

Về nguyên nhân các lần chậm công bố thông tin, Saigontel cho biết, trong giai đoạn năm 2021, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội và có nhân sự của công ty cũng mắc bệnh phải cách ly, nhập viện dẫn đến Công ty có những sự thiếu sót trong việc thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định đối với các quyết định HĐQT được ban hành trong giai đoạn này.

Đến đầu năm 2022, khi rà soát lại hồ sơ thì phát hiện ra và ngay lập tức công ty đã công bố thông tin các quyết bị thiếu sót này.

Ngoài ra, nhân sự phụ trách việc công bố thông tin của công ty có sự thay đổi nên nhân sự mới chưa cập nhật hết các quy định pháp luật liên quan đến công việc công bố thông tin.

Mặt khác, do có hiểu nhầm quy định công bố thông tin dẫn đến việc chậm công bố thông tin. Chi tiết của từng lần chậm, công ty đều có công văn giải trình nguyên nhân, đồng thời lập tức thực hiện công bố bổ sung.

Về biện pháp và lộ trình khắc phục, Saigontel cho biết công ty đã tuyển dụng thêm nhân sự cho bộ phận theo dõi và quản lý công tác công bố thông tin để cập nhật theo dõi các quy định pháp luật mới về công bố thông tin và phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong quý IV, công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn về việc công bố thông tin với đơn vị tư vấn để hỗ trợ, nhắc nhở nhân sự công bố thông tin trong việc cập nhật và hiểu đúng các nội dung của quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, công ty cũng xem xét việc tổ chức các buổi làm việc nội bộ định kỳ hàng quý để cập nhật phổ biến các quy định liên quan đến việc công bố thông tin, đồng thời nhắc nhở các phòng ban liên quan tuân thủ đúng quy chế công bố thông tin đã ban hành.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance