MSB ghi nhận lợi nhuận đạt gần 1.500 tỷ đồng trong quý 1

Kết thúc quý 1/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

 

MSB ghi nhận lợi nhuận đạt gần 1.500 tỷ đồng trong quý 1 - Ảnh 1

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021

Trong quý 1/2022, tổng thu nhập thuần hợp nhất của MSB đạt 2.406 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.964 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập từ phí tiếp tục có đóng góp lớn khi ghi nhận 336 tỷ đồng, tăng vượt trội 174% so với cùng kỳ 2021 với động lực chính đến từ phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động thanh toán.

Nhờ đa dạng hóa nguồn doanh thu và tối ưu hóa chi phí hoạt động, bên cạnh đó, tính đến 31/3/2022, tổng cho vay khách hàng hợp nhất đạt 110.600 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2021 với đóng góp chủ yếu từ dư nợ bán lẻ. Số dư huy động từ khách hàng hơn 96.203 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng tiền gửi của ngân hàng gia tăng từ mức 35,84% của cuối năm 2021 lên mức 38,33% ở cuối quý 1/2022.

Các tỷ lệ an toàn khác của MSB trong quý 1/2022 tiếp tục được duy trì ở mức tốt, tiêu biểu như tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 41 của Ngân hàng đạt 12,06%, cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 khả quan là bước đệm để MSB hoàn thành chỉ tiêu 2022 mà Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4 vừa qua.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 233 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB cũng bám sát với mục tiêu kiểm soát tốt nợ xấu dưới 3%.

Ban lãnh đạo MSB cho biết trong năm 2022, ngân hàng tập trung vào 5 chiến lược chính bao gồm: Khai thác chuỗi và hệ sinh thái, thấu hiểu khách hàng, tinh gọn và số hoá, nâng cao hiệu suất bán hàng, ứng dụng big data và phân tích tính năng cao. 

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống