Năm 2023: Kinh doanh cốt lõi lỗ nặng, Bảo Việt có lãi nhờ đầu tư tài chính

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận lỗ gộp hơn 2.490 tỷ đồng trong năm 2023. Tuy nhiên, BHV vẫn báo lãi sau thuế hơn 1.797 tỷ đồng nhờ các khoản lãi tiền gửi, lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu.

Lỗ gộp 2.490 tỷ đồng trong năm 2023, Bảo Việt vẫn ‘sống khỏe’ nhờ lãi đầu tư tài chính
Lỗ gộp 2.490 tỷ đồng trong năm 2023, Bảo Việt vẫn ‘sống khỏe’ nhờ lãi đầu tư tài chính

Phí bảo hiểm gốc của BVH trong quý IV đạt hơn 11.274 tỷ đồng, gần như không biến động so với cùng kỳ. Trong đó phí từ bảo hiểm nhân thọ chiếm 76%, đạt hơn 8.586 tỷ đồng; phí từ bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 24%, đạt hơn 2.688 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí dự phòng, chi phí tái bảo hiểm, hoa hồng,… doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV đạt hơn 10.570 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022.

Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm đạt gần 11.360 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó chi phí từ bồi thường và trả tiền đáo hạn bảo hiểm chiếm 91%, đạt hơn 10.386 tỷ đồng.

Kết quả, BVH lỗ gộp hơn 789 tỷ đồng trong quý IV do doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Khác với hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoạt động tài chính của BVH có phần tươi sáng hơn khi doanh thu đem về hơn 3.295 tỷ đồng, tăng 23,8% chủ yếu từ lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu. Lợi nhuận tài chính sau khi trừ đi chi phí đạt hơn 2.631 tỷ đồng, tăng gần 23%.

Khoản lợi nhuận này đã giúp BVH chuyển từ lỗ thành lãi sau thuế hơn 369 tỷ đồng trong quý IV, tương đương với mức thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế năm 2023, phí bảo hiểm gốc của BVH đạt hơn 42.641 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với năm 2022. Trong đó phí bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 32.493 tỷ đồng (chiếm 76%), giảm 2%; phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 10.148 tỷ đồng (chiếm 24%), tăng gần 4%.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 40.034 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với năm 2022. Tổng chi phí cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm như chi phí bồi thường, dự phòng, trả tiền đáo hạn,… tăng 4,8%, ghi nhận hơn 42.524 tỷ đồng.

Chi phí cao hơn doanh thu, BVH lỗ gộp hơn 2.490 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cả năm 2023, trong khi năm 2022 lãi hơn 104 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính vẫn là điểm sáng của BVH trong năm 2023 khi đem về doanh thu hơn 13.546 tỷ đồng, cao hơn năm 2022 hơn 36% với động lực chính từ lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận hơn 10.709 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, BVH báo lãi sau thuế hơn 1.797 tỷ đồng cả năm 2023, tăng trưởng 10,6% so với mức thực hiện năm 2022.

BVH hiện đang nắm giữ hơn 4.789 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng hơn hơn 98.504 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tổng cộng, quy mô vốn bằng tiền của BVH đạt hơn 103.000 tỷ đồng.

Lượng tiền khủng như vậy là nguyên nhân doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu tài chính mạnh mẽ trong năm 2023, bù đắp cho những khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh đó, BVH cũng đang rót hơn 3.266 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh, tăng 11,7% so với thời điểm đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2023, BVH đang đầu tư vào cổ phiếu VNR của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (266 tỷ đồng), cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (386 tỷ đồng), cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (415 tỷ đồng).

Đối với các cổ phiếu chưa niêm yết, BVH đầu tư 28,8 tỷ đồng vào cổ phiếu của Tổng công ty MBLand, 24 tỷ đồng vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau.

Ngoài ra, BVH hiện đang nắm giữ hơn 284 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 443 tỷ đồng trái phiếu.

Hải Đường

Theo VietnamFinance