Năm Bảy Bảy lấy tiền đâu trả nợ khi đứng trước áp lực đáo hạn 800 tỷ đồng trái phiếu

Năm Bảy Bảy đang đứng trước khoản nợ lớn gần 800 tỷ đồng có thời hạn đáo nợ vào tháng 12 năm nay trong khi lượng tiền mặt hiện tại chỉ có 33 tỷ đồng. Năm Bảy Bảy đã tiến hành bán cổ phiếu quỹ và tăng cường vay nợ dài hạn từ các đơn vị cùng nhóm CII khiến NBB đứng trước áp lực nợ lớn.

Đối diện khoản vay tài chính 800 tỷ đồng

Báo cáo tài chính bán niên của Năm Bảy Bảy cho thấy, công ty này đang có khoản vay tài chính gần 852 tỷ đồng ngắn hạn, tăng 1,8% so với đầu năm 2022.

Dư nợ tài chính ngắn hạn sau soát xét tăng 7,6% so với con số gần 792 tỷ đồng trên báo cáo tự lập mà Năm Bảy Bảy công bố trước đó, nguyên nhân do công ty tăng khoản nợ dài hạn đến hạn trả từ 42 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng, trong đó, 42 tỷ đồng vay từ ACB với thời hạn 60 tháng đến ngày 30/12 tới đây.

So với đầu năm, dư nợ tài chính ngắn hạn đã giảm 5,4%, chủ yếu do “chuyển” khoản vay ngắn hạn 125 tỷ đồng từ CII thành khoản vay dài hạn với kỳ hạn vay là 36 tháng. 

Bên cạnh đó, Năm Bảy Bảy cũng có khoản nợ từ một lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 6/2024 với giá trị huy động 490 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý II, dư nợ của lô trái phiếu này là 300 tỷ đồng. Ngày 6/9 vừa qua, công ty cũng chi 10 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu này, qua đó giảm giá trị còn 290 tỷ đồng.

Chi tiết các khoản nợ tài chính của Năm Bảy Bảy tại thời điểm cuối quý II/2022. (Nguồn: BCTC bán niên đã soát xét của doanh nghiệp)
Chi tiết các khoản nợ tài chính của Năm Bảy Bảy tại thời điểm cuối quý II/2022. (Nguồn: BCTC bán niên đã soát xét của doanh nghiệp)

 Cũng tại thời điểm cuối quý II, công ty có gần 33,3 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Phần lớn tài sản ngắn hạn của công ty được ghi nhận dưới dạng các khoản phải thu ngắn hạn (1.428 tỷ đồng) và hàng tồn kho (1.193 tỷ đồng).

Xoay tiền để trả nợ

Trước bối cảnh phải tất toán khoảng 800 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, NBB đã tiến hành huy động nguồn vốn để tăng dòng tiền cho doanh nghiệp, từ vay tín dụng ngân hàng, bán cổ phiếu quỹ.

Động thái này cho thấy, NBB đã sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh dẫn đến tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Năm Bảy Bảy tại thời điểm cuối quý II là 2,5 lần, trong đó, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần. Công ty cũng ghi nhận tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần tại thời điểm cuối quý II.

Qua đó, tổng nợ tài chính tại thời điểm cuối quý II của Năm Bảy Bảy đã tăng 1,6 lần so với đầu năm lên 3.060 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của công ty cũng tăng 78% so với đầu năm, đạt 4.519 tỷ đồng, trong khi đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm nhẹ do giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nguồn ảnh: Doanh nghiệp & kinh doanh
Nguồn ảnh: Doanh nghiệp & kinh doanh

NBB đã tiến hành huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như: vay tín dụng tại ngân hàng Vietcombank 607 tỷ đồng, lãi suất 8,5% với tài sản thế chấp là là quyền khai thác, quản lý và lợi ích từ dự án De Lagi nhằm rót vốn cho dự án này. Thời hạn vay đến tháng 5/2034. Ngày 18/8, HĐQT Năm Bảy Bảy đã thông qua phương án bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ.

Bên cạnh đó, NBB cũng vừa thông báo mua lại 10 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 300 tỷ đồng về 290 tỷ đồng, ngày thực hiện mua lại là 30/8/2022.

Trong một diễn biến khác, NBB cũng cho hay, đơn vị này đang tắc nguồn thu từ bất động sản. ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch HĐQT công ty cũng cho biết, năm nay, những sản phẩm đủ điều kiện ghi nhận doanh thu của Năm Bảy Bảy không vượt quá 1.000 tỷ đồng, tập trung dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và những hợp tác đầu tư khác mang tính chất nhỏ. Điểm rơi doanh thu từ các dự án là vào giai đoạn 2023 - 2024.

Danh mục hàng tồn kho của công ty ghi nhận 1.193 tỷ đồng, tăng 28%, chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án như Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (522 tỷ đồng), dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi (574 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.594 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu ghi nhận tại các dự án NBB Garden III (815 tỷ đồng) và NBB II (777 tỷ đồng).

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống