Nguy cơ 'ế '12 tỷ USD vốn đầu tư phát triển

Số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố dấy lên lo ngại vốn cho đầu tư phát triển tiếp tục "ế". Năm 2023, nguy cơ có khoảng 279.000 tỷ đồng, tương đương 12 tỷ USD bị tồn kho do không thể giải ngân.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, hết 8 tháng của năm 2023, số chi đầu tư phát triển đang thấp hơn khá nhiều so với dự toán.

Dù 8 tháng qua, tốc độ chi vốn đầu tư phát triển đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn chỉ đạt 41% dự toán được giao. Vốn chi đầu tư phát triển thấp hơn nhiều dự toán khiến nền kinh tế ngày càng khó khăn, do vốn mồi từ ngân sách không được đẩy mạnh vào các công trình trọng điểm, giúp vực dậy nền kinh tế.

Trong 8 tháng năm 2023, chi đầu tư phát triển chỉ đạt 297.700 tỷ đồng. Đây là mức thấp vì theo dự toán, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển 8 tháng đáng lẽ phải đạt bình quân gần 60.600 tỷ đồng/tháng, tương đương 484.500 tỷ đồng/8 tháng qua. 

Việc khó giải ngân vốn cho đầu tư phát triển khiến nhiệm vụ 4 tháng cuối năm rất nặng nề khi số vốn cần giải ngân lên đến hơn 428.980 tỷ đồng (so với dự toán 726.684 tỷ đồng cho cả năm). Đây thực sự là con số thách thức rất lớn.

Bình quân 8 tháng qua, số chi đầu tư phát triển mới chỉ đạt bình quân 37.200 tỷ đồng/tháng. Trong khi đó, với thực tế hiện nay, nhiệm vụ giải ngân hết vốn đầu tư phát triển 4 tháng cuối năm là hơn 107.000 tỷ đồng/tháng, gấp gần 3 lần so với số giải ngân bình quân mỗi tháng vừa qua. 

Nếu không có sự đột phá giải ngân, từ nay đến hết năm thì giải ngân 4 tháng cuối năm cũng chỉ tương ứng số bình quân 8 tháng qua, tổng giải ngân sẽ chỉ thêm khoảng 150.000 tỷ đồng, tương ứng cả năm số chi vốn đầu tư phát triển chỉ đạt hơn 447.700 tỷ đồng, số chi đầu tư phát triển dự toán được giao sẽ "ế" gần 279.000 tỷ đồng, hơn 12,1 tỷ USD.

Theo dự toán ngân sách, năm 2023 Quốc hội cho phép tổng thu hơn 1 triệu 620 nghìn tỷ đồng, tổng chi hơn 2 triệu tỷ đồng, bội chi hơn 455.500 tỷ đồng (4,42% GDP), tương đương gần 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, hiện nay, ngân sách vẫn thặng dư 2 tỷ USD, điều này là chỉ dấu cho thấy nhiệm vụ chi của một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, nhất là chi đầu tư phát triển mới chỉ đạt 41%, trong khi đây là nguồn vốn cần đẩy mạnh để tạo động lực cho phát triển kinh tế đất nước.

Thu ngân sách Nhà nước, 8 tháng qua số thu giảm đồng loạt, hầu hết các khoản thu đều ghi nhận giảm. Cụ thể, số thu ngân sách Nhà nước 8 tháng qua ước đạt 1 triệu 124 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm 2023 (dự toán cả năm 1 triệu 620 nghìn tỷ đồng) và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước (hơn 1 triệu 208,2 nghìn tỷ đồng), tương ứng giảm khoảng hơn 84.200 tỷ đồng (3 tỷ USD).

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 139 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 1 triệu 081,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 124.800 tỷ đồng (5,4 tỷ USD).

Qua 8 tháng năm 2023, cân đối ngân sách giữa thu và chi của Nhà nước thặng dư hơn 42.800 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD). So với cùng kỳ năm trước thặng dư hơn 271.800 tỷ đồng (gần 11,8 tỷ USD) rõ ràng khoản thặng dư ít ỏi gần 2 tỷ USD của cả nước trong 8 tháng qua là khá khiêm tốn.

Kỳ Thư

Theo VietnamFinance