Những tỉnh nào sắp có thêm thành phố?

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang sẽ có thêm thành phố trực thuộc tỉnh.

Những tỉnh nào sắp có thêm thành phố?
Những tỉnh nào sắp có thêm thành phố?

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ đô thị đến năm 2025 sẽ đạt 34-36%; đến năm 2030, đạt khoảng 40-45%.

Về lộ trình cụ thể, đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 1 số xã của huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh - Cửa Lò; nâng cấp đô thị hoá huyện Diễn Châu thành cấp thị xã.

Theo đó, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn đó là thành phố Vinh (đã mở rộng) là đô thị loại I; 2 thành phố/thị xã là đô thị loại III là thành phố Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà; và 1 thị xã Diễn Châu là đô thị loại IV.

Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ lên thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025.

Theo đó, đến năm 2030, Hà Tĩnh có hai đô thị loại II (thành phố Hà Tĩnh và thành phố Kỳ Anh), hai đô thị loại III (thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn Đức Thọ), 12 đô thị loại IV và 18 đô thị loại V. Trong đó, có 18 đô thị được quy hoạch mới.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu các kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Theo đó, địa phương có 8/14 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/11 đạt 329 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch tỉnh giao, 93% kế hoạch thị xã giao. Giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/11 đạt 398 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch, dự kiến đến 31/1/2024 (kết thúc thời gian chỉnh lý ngân sách) đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Thị xã An Nhơn (Bình Định)

Thị xã An Nhơn cách thành phố Quy Nhơn, Bình Định gần 20km về phía tây bắc, được thành lập năm 2011, hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã.

Cuối năm 2022, tỉnh Bình Định có kiến nghị nâng cấp An Nhơn lên thành phố vào năm 2025. Gần đây, địa phương này đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình phát triển để công nhận trước hạn, dự kiến năm 2024.

Tổng mức đầu tư các công trình đến cuối năm 2022 đạt 3.363 tỷ đồng. Địa phương tập trung hoàn thành và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để mở rộng không gian đô thị. Hơn 40 km đường giao thông kết nối các xã, phường được nâng cấp kéo theo sự hình thành của các khu đô thị, khu dân cư mới.

Để sớm trở thành thành phố trước năm 2025, địa phương triển khai điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2035, có quy chế quản lý kiến trúc đô thị. An Nhơn tiếp tục huy động, cân đối các nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng kinh tế, xã hội. Địa phương dự kiến thành lập các phường dựa trên 6 xã hiện hữu. Đề án thành lập các phường và thành phố An Nhơn hoàn thành và trình phê duyệt cuối năm 2023.

An Giang sẽ có thêm một thành phố

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; trung tâm du lịch sinh thái của vùng;…

Quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh An Giang có 27 đô thị, gồm 1 đô thị loại 1; 1 đô thị loại 2; 2 đô thị loại 3; 12 đô thị loại 4 và 11 đô thị loại 5. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 thị xã Tân Châu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Tiền Giang sẽ có thêm 1 thành phố

Theo Quyết định 1762/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tiền Giang sẽ có thêm hai thành phố, và thị xã Gò Công là một trong đó. Cụ thể, định hướng đến năm 2025, tỉnh Tiền Giang sẽ thành lập thành phố Gò Công.

Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 25 đô thị, gồm 1 đô thị loại I (thành phố Mỹ Tho), 2 đô thị loại III (thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy), 8 đô thị loại IV (Mỹ Phước, Cái Bè, An Hữu, Chợ Gạo, Tân Hiệp, Vĩnh Bình, Tân Hòa, Vàm Láng).

Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ngày 24/2/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241 về phê duyệt phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó thị xã Phú Mỹ là đô thị loại II vào năm 2025. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương cho TX. Phú Mỹ xây dựng đề án nâng loại đô thị và thành lập thành phố Phú Mỹ vào năm 2025.

Năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo về chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc. Sở Nội vụ cho rằng thị xã Phú Mỹ đạt 11/11 tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh. 3 xã Tân Hải, Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc thị xã đạt 17/17 tiêu chuẩn thành lập phường.

Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hoá nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI về phấn đấu xây dựng thị xã trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance