Nợ xấu của Eximbank tăng gần 30%

Kết thúc quý 1/2023, Eximbank báo lãi trước thuế 870,7 tỷ đồng tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giảm 41,8% chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, nợ xấu của ngân hàng này tăng 29,8% so với hồi đầu năm.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã CK: EIB) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 962,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nợ xấu của Eximbank tăng gần 30% - Ảnh 1

Quý 1/2023, lợi nhuận của Eximbank “đẹp” nhờ giảm dự phòng.

Cụ thể, trong kỳ, Eximbank ghi nhận 1.236,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ thu về 146,4 tỷ đồng, tăng 47,6%; hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 28,8% xuống gần 90 tỷ đồng. Riêng hoạt động chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 6 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 44 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong quý 1/2023, Eximbank chỉ dành 92,1 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 41,8% so với cùng kỳ.

Do đó, Eximbank có lãi hợp nhất trước thuế là 870,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so với quý 1/2022. Với mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ đồng trong năm 2023, Eximbank mới thực hiện được 17,4% kế hoạch đề ra.

Tính tới ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Eximbank giảm gần 1.372 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống mức 183.684 tỷ đồng (tương đương giảm 0,74%). Trong đó, tiền gửi tại NHNN đạt 3.196,5 tỷ đồng, giảm 42,7% so với hổi đầu năm; dư nợ cho vay giảm 0,3% xuống mức 130.073,5 tỷ đồng; Chứng khoán đầu tư giảm 23,1% xuống còn 12.353 tỷ đồng,…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của Eximbank gần như đi ngang so với hồi đầu năm đạt mức 148.712 tỷ đồng; các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 3,2% còn 23,4 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác giảm 18,8% còn 9.652,1 tỷ đồng,…

Kết thúc 3 tháng đầu năm, chất lượng nợ vay của Eximbank suy giảm rõ rệt khi ghi nhận sự chuyển dịch từ nợ nhóm 1 sang các nhóm nợ khác.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2023, nợ nhóm 1 của Eximbank đạt 125.119,1 tỷ đồng, giảm 1,3% so với hồi đầu năm; nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng 42,3% lên mức 1.907 tỷ đồng.

Đồng thời, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng tới 145,6% lên mức 650 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 10,5% lên mức 497,7 tỷ đồng; nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 16,4% đạt mức gần 1.899,7 tỷ đồng.

Do đó, tổng nợ xấu của Eximbank đạt 3.047,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với hồi đầu năm và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 1,80% lên mức 2,34%.

Về dòng tiền, Eximbank ghi nhận âm gần 708 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 659,7 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh của Eximbank tính đến ngày 31/3/2023 âm 422,6 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 285,3 tỷ đồng.

Sỹ Bắc

Theo Doanh nghiệp Việt Nam