Nóng: Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bị xử phạt 3 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông tin về việc xử phạt CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) 3 tỷ đồng với lý do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu HNG.

Thông báo nêu rõ, ngày 17/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 305/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, phạt tiền 3 tỷ đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Thông báo xử phạt của UBCKNN đối với Hoàng Anh Gia Lai.  
Thông báo xử phạt của UBCKNN đối với Hoàng Anh Gia Lai.  

Lý do xử phạt: Doanh nghiệp đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức liên quan đến ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh gia Lai (Mã CK: HNG) dùng cổ phiếu HNG bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên tại Tổ chức tín dụng.

Do có khoản nợ lãi quá hạn đối với khoản trái phiếu này, Tổ chức tín dụng đã bán 20 triệu cổ phiếu HNG (tương ứng 200 tỷ đồng mệnh giá) vào ngày 07/01/2022 và bán 5,4 triệu cổ phiếu HNG (tương ứng 54 tỷ đồng đồng mệnh giá) vào ngày 10/01/2022 trên tài khoản chứng khoán của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để thu hồi nợ. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với giao dịch nêu trên).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2022.

Quang Anh

Theo Chất lượng và Cuộc sống