Nữ cổ đông trẻ của Khải Hoàn Land liên tục thoái hóa vốn

(CL&CS) - Bà Nguyễn Thị Nhàn, trở thành cổ đông lớn của KHG từ ngày 26/1, nhưng sau đó liên tục thoái bớt vốn và có báo cáo không còn là cổ đông lớn vào ngày 11/5/2022.

Đáng chú ý, các giao dịch kể từ khi trở thành cổ đông lớn của cá nhân trên đã diễn ra từ tháng 1/2022 nhưng tới ngày 19/5 mới chính thức công bố trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE, cổ đông lớn này mua bán cổ phiếu vượt 5% nhưng công bố thông tin kết quả giao dịch “muộn” tại HoSE.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG) vừa báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Nguyễn Thị Nhàn.

Cụ thể, ngày 26/1/2022, bà Nguyễn Thị Nhàn đã mua vào 12,75 triệu cổ phiếu KHG của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land). Sau giao dịch này, bà Nhàn nắm giữ 23,9 triệu cổ phiếu KHG, tương ứng với tỉ lệ sở hữu 7,5% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Khải Hoàn Land.

Sau đó, từ ngày 2/3 - 11/5, bà Nhàn liên tục thoái bớt vốn tại KHG. Cụ thể, ngày 2/3 bà Nhàn đã bán 332.000 cổ phiếu KHG, giảm lượng nắm giữ xuống 22,29 triệu đơn vị tương đương 6,99% vốn.

Ngày 7/4, bà Nhàn bán tiếp 182.000 cổ phiếu KHG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 5,96% tương đương 18,99 triệu đơn vị.

Ngày 11/5, bà Nhàn không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land sau khi bán 118.000 cổ phiếu KHG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,97% tương đương 22,03 triệu đơn vị.

Theo Điều 31 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thời hạn công bố thông tin giao dịch là 5 ngày làm việc kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn hoặc kể từ ngày có sự thay đổi.

Tuy nhiên, các giao dịch kể từ khi trở thành cổ đông lớn của bà Nhàn đã diễn ra từ tháng 1/2022 nhưng tới ngày 19/5 mới chính thức công bố trên HOSE. Như vậy, căn cứ theo quy định của luật, bà Nguyễn Thị Nhàn đã công bố thông tin chậm khi trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của Khải Hoàn Land.

Minh Thùy (t/h)

Theo Chất lượng và Cuộc sống