'Nữ hoàng' cá tra rót hơn 150 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản

Tại báo cáo tài chính quý I, VHC ghi nhận đầu tư vào 3 cổ phiếu bất động sản là NLG, DXS và KBC, trong đó VHC đã giảm giá trị sở hữu tại 2 mã NLG và KBC so với thời điểm cuối năm.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, trễ 1 tháng rưỡi so với quy định về công bố thông tin. Trước đó, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có 2 văn bản nhắc nhở VHC vào ngày 3/5 và 10/5.

Theo giải trình, VHC cho biết doanh nghiệp cùng các công ty con đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ nên xin gia hạn công bố báo cáo tài chính chậm nhất vào ngày 15/5/2024.

Theo báo cáo mới công bố, doanh thu thuần quý I của VHC đạt 2.856 tỷ đồng, tăng 29% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu xuất khẩu vào 3 thị trường chính đều tăng trưởng dương.

Tại thị trường Trung Quốc và Hong Kong, doanh thu xuất khẩu của VHC tăng 50%, đạt 339 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu vào thị trường châu Âu tăng 10%, đạt 553 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 2%, đạt 723 tỷ đồng.

Đặc biệt, doanh thu tại thị trường nội địa đạt chiếm tỷ trọng lớn nhất (29% tổng doanh thu quý I), đạt 807 tỷ đồng tương đương tăng 45% so với cùng kỳ.

'Nữ hoàng' cá tra rót hơn 150 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1

Tính theo các dòng sản phẩm, phi lê đông lạnh và các sản phẩm liên quan tiếp tục đem về cho VHC doanh thu lớn nhất, đạt 2.572 tỷ đồng (tăng 24%). Doanh thu từ collagen và gelatin tăng 34%, đạt 238 tỷ đồng. Doanh thu từ sản phẩm gạo tăng 63%, đạt 176 tỷ đồng.

Dù doanh thu ghi nhận các kết quả rất khả quan, nhưng giá vốn neo cao làm lợi nhuận gộp của VHC “quay đầu” giảm 31% so với cùng kỳ, đạt 266 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm 8 điểm phần trăm, từ 17,3% (quý I/2023) còn 9,3% (quý I/2024) chủ yếu do giá bán yếu.

Trong quý I, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giảm lần lượt 62% và 7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 34,5%, lần lượt đạt 33,9 tỷ đồng, 64,2 tỷ đồng và 67,8 tỷ đồng.

Chốt quý, VHC báo lãi sau thuế 189 tỷ đồng, giảm 16% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, VHC xây dựng kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Ở kịch cao, doanh thu mục tiêu đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Ở kịch bản cơ bản, doanh thu mục tiêu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với mức thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 800 tỷ đồng, giảm 12,9%.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, VHC đã hoàn thành 21,2% kế hoạch cơ bản và 17% kế hoạch cao.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của VHC nhích nhẹ 1,3% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 12.092 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho đạt gần 3.467 tỷ đồng, giảm 7,9%. VHC đang trích lập hơn 407 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý I.

Các khoản tiền và tương đương tiền của VHC giảm gần 57% còn 100 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 12,3%, đạt hơn 2.323 tỷ đồng.

Trong đó, VHC đang đầu tư hơn 160 tỷ đồng vào kinh doanh chứng khoán, giảm 11,7% so với thời điểm đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, VHC đang nắm giữ 3 mã cổ phiếu đều trong lĩnh vực bất động sản là NLG của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), DXS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS) và KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC).

Trong đó, VHC đã giảm giá trị nắm giữ đối với cổ phiếu NLG và KBC so với thời điểm cuối năm 2023, lần lượt giảm 12,7 tỷ đồng và 6,9 tỷ đồng.

VHC hiện đang trích lập dự phòng hơn 26,5 tỷ đồng cho cả danh mục đầu tư chứng khoán, tương đương đang lỗ khoảng 16,6%.

Ở bảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VHC tính đến cuối quý I là hơn 3.762 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cuối năm 2023. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 27% lên hơn 2.745 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm 65,9%, còn 67 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance