‘Ôm trùm’ chăn nuôi Dabaco ôm mộng doanh thu tỷ USD dù nhiều lần vỡ mộng

Đây là năm thứ 3 Dabaco lên kế hoạch đạt doanh thu đạt tỷ USD hoặc xấp xỉ tỷ USD. Doanh thu mục tiêu năm 2023 là 24.562 tỷ đồng, năm 2022 là 22.558 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa năm nào công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu tỷ USD.

‘Ôm trùm’ chăn nuôi Dabaco vẫn ôm tham vọng doanh thu tỷ USD
‘Ôm trùm’ chăn nuôi Dabaco vẫn ôm tham vọng doanh thu tỷ USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu mục tiêu đạt 25.380 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 729,8 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2023, doanh thu mục tiêu tăng nhẹ hơn 3%, lợi nhuận mục tiêu tăng 28%.

Đây là năm thứ 3 Dabaco lên kế hoạch đạt doanh thu tỷ USD hoặc xấp xỉ tỷ USD. Doanh thu mục tiêu năm 2023 là 24.562 tỷ đồng, năm 2022 là 22.558 tỷ đồng.

Tham vọng lớn nhưng thực tế thực hiện không như mong đợi. Cụ thể, năm 2022, Dabaco ghi nhận hơn 11.760 tỷ đồng tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác), chỉ bằng hơn nửa kế hoạch đề ra.

9 tháng năm 2023, tổng doanh thu của Dabaco đạt 8.798 tỷ đồng, bằng 35,8% kế hoạch đề ra. Để hoàn thành kế hoạch, Dabaco phải đạt được hơn 15.700 tỷ đồng doanh thu trong quý IV. Đây là mức doanh thu mà công ty chưa từng đạt được trong lịch sử hoạt động. Đỉnh doanh thu mà Dabaco từng ghi nhận chỉ là hơn 3.500 tỷ đồng.

Như vậy, nhiều khả năng Dabaco sẽ tiếp tục không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra cho năm 2023.

Về lợi nhuận, 9 tháng năm 2023, lãi sau thuế của Dabaco đạt hơn 18,5 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do công ty này phải ghi nhận khoản lỗ hơn 320 tỷ đồng vào quý I/2023, ảnh hưởng tới lợi nhuận 9 tháng.

Kết quả lợi nhuận này chỉ hoàn thành 3% kế hoạch năm 2023. Dabaco phải mang về hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu cả năm. Đỉnh lợi nhuận theo quý của Dabaco là hơn 400 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh năm 2024, Dabaco cũng thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, Dabaco chấp nhận phương án vay vốn với tổng hạn mức phụ thuộc vào nhu cầu, tình hình thực tế theo thời điểm; đồng thời, đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn.

Cùng với đó, Dabaco sẽ bảo lãnh cho các công ty con 100% vốn vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Trong đó, Dabaco cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, sử dụng tài nguyên để trả nợ thay cho công ty con trong trường hợp nhóm này không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng của ngân hàng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance