Ông chủ Thuỷ điện A Vương làm ăn sa sút, khối nợ phình to hơn 600 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương có doanh thu chỉ đạt 197 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước đạt 259 tỷ đồng. Doanh thu suy giảm, lợi nhuận gộp cũng chỉ ghi nhận ở mức 89 tỷ đồng.

Chủ nhà máy thuỷ điện A Vương làm ăn sa sút, khối nợ phình to hơn 600 tỷ đồng.
Chủ nhà máy thuỷ điện A Vương làm ăn sa sút, khối nợ phình to hơn 600 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng, giảm mạnh đến 52 tỷ đồng so với cùng kỳ quý IV/2022.

Luỹ kế năm 2023 đã phản ánh lên tình trạng suy giảm mạnh của Thuỷ điện A Vương khi chi đạt doanh thu 696 tỷ đồng, trong khi đó năm trước là 1.003 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2023 cũng giảm đến 224 tỷ đồng, đạt 347 tỷ đồng.

Với tình hình kinh doanh suy giảm mạnh, dòng tiền kinh doanh của Thuỷ điện A Vương bị âm đến 105 tỷ đồng, trong khi năm ngoái đạt 630 tỷ đồng.

Xét về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thuỷ điện A Vương vẫn chiếm chủ đạo, nhưng trong năm lại giảm khá sâu từ 1.721 tỷ đồng xuống còn 969 tỷ đồng (giảm sâu đến 752 tỷ đồng). Đồng thời, nợ phải trả cũng phìn nhanh đến “chóng mặt” khi từ 133 tỷ đồng nhảy cóc lên 620 tỷ đồng. Đây đều là món nợ đến từ nợ ngắn hạn là chính.

Mặc khác, tài sản ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 795 tỷ đồng xuống còn 548 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm sâu từ 502 tỷ đồng xuống còn 45 tỷ đồng. 

Việc tài sản ngắn hạn suy giảm và nợ ngắn hạn tăng cao sẽ khiến cho Thuỷ điện A Vượng gặp phải nhiều rủi ro về khả năng thanh toán của ngắn hạn. Bởi tài sản ngắn hạn của Thuỷ điện A Vương đang nhỏ hơn nợ ngắn hạn với 0,8 lần.

 

Công ty cổ phần thuỷ điện A Vương đang là đơn vị quản lý nhà máy thuỷ điện A Vương. Nhà máy thủy điện A Vương đặt tại xã Ma Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Công trình có thiết kế bậc thang gồm hệ thống đập dâng, dập tràn, tuyến năng lượng và nhà máy thủy điện với hai tổ máy tổng công suất 210MW, điện lượng trung bình năm 815 triệu Kwh mỗi năm.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance