Ông Hàn Ngọc Vũ tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc VIB đến năm 2027

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa ra quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hàn Ngọc Vũ thêm 4 năm, tức từ 1/10/2023 - 30/9/2027.

 

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB.
Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB.

Tại VIB, ông Hàn Ngọc Vũ đã trải qua các chức vụ: Tổng Giám đốc (2006-2008), Chủ tịch HĐQT (2008-2013), thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (2013 đến nay).

Ngoài chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, hiện nay, ông Hàn Ngọc Vũ còn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Xử lý rủi ro, thành viên Ủy ban Nhân sự, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm, thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro, Chủ tịch Hội đồng Xử lý nợ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.

Hiện nay, ông Hàn Ngọc Vũ đang sở hữu 5.306.277 cổ phiếu VIB, tương đương 0,209% vốn điều lệ ngân hàng này.

Ngoài ra, ông Hàn Ngọc Vũ là cổ đông lớn tại hàng loạt tổ chức như: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ phát triển kinh doanh ATV Việt Nam, CTCP Vietnam Silicon Valley Accelerator, Công ty Delivery Technology Pte Ltd. Singapore, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VSV Venture Capital Fund I, Quỹ VSV Accelerator IV.

Hiện nay, Ban điều hành của VIB có 4 thành viên gồm Tổng Giám đốc Hàn Ngọc Vũ và 3 Phó Tổng Giám đốc. Đó là ông Trần Nhất Minh (kiêm Giám đốc Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng), ông Ân Thanh Sơn (kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị doanh nghiệp), ông Hồ Văn Long (kiêm Giám đốc Tài chính và Giám đốc Trung tâm Phát triển năng lực).

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống