Phạt 420 triệu đồng 3 công ty bất động sản tại Khánh Hoà

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt 3 công ty bất động sản, gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Man Homes Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI và Công ty TNHH Bất động sản thương mại River Land do không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

Cụ thể, mỗi công ty bị xử phạt 140 triệu đồng, tổng cộng 420 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh không báo cáo, “doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định”.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bất động sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phạt 420 triệu đồng 3 công ty bất động sản tại Khánh Hoà - Ảnh 1

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Man Homes Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI và Công ty TNHH Bất động sản Thương mại River Land không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Riêng Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Cam Lâm CITI thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng chưa cập nhật công khai thông tin theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật nội dung địa chỉ trụ sở chính đúng theo thực tế hiện nay nên Thanh tra sở đề xuất không xử lý.

Phạt 420 triệu đồng 3 công ty bất động sản tại Khánh Hoà - Ảnh 2

Qua kiểm tra, các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thành lập và hoạt động phù hợp với ngành nghề đã đăng ký; có thực hiện công khai thông tin của doanh nghiệp theo giấy đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp đều đáp ứng điều kiện có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản. Các nhân viên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cán bộ chủ chốt được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Tuy nhiên, cả 3 đơn vị này đều kinh doanh không báo cáo, trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cả 3 đơn vị này đều không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.Sở Xây dựng Khánh Hoà đã trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp nói trên, đồng thời yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Khánh Hoà trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi công ty 140 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Được biết, thời gian tới, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục lên kế hoạch kiểm tra một số sàn bất động sản trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm, Diên Khánh… nhằm chấn chỉnh các vi phạm, đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Thanh Xuân

Theo Chất lượng và Cuộc sống