Phát hiện VPS bố trí nhân viên không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán mở tài khoản cho khách

Công ty cổ phần chứng khoán VPS bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

 

Phát hiện VPS bố trí nhân viên không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán mở tài khoản cho khách - Ảnh 1

Bên cạnh việc bố trí nhân viên tùy tiện, VPS còn cấp margin quá hạn mức.

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 677/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS (địa chỉ: 65 Cảm hội, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng).

Hoàng Phương

Theo Doanh nghiệp Việt Nam