Phê duyệt giá đất dự án ven sông Cổ Cò

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn Phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị ven sông Dương Hội tại phường Điện Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công Kin làm chủ đầu tư.

Quảng Nam phê duyệt giá đất cho dự án ven sông Cổ Cò  
Quảng Nam phê duyệt giá đất cho dự án ven sông Cổ Cò  

Theo đó, dự án có ranh giới: phía Đông giáp sông Cổ Cò; phía Tây giáp đất quy hoạch; phía Nam giáp Khu Đô thị Phức hợp Hà My và phía Bắc giáp Khu đô thị Coco Riverside.

Theo tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 12/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường thì diện tích đất khai thác (đất nhà ở liên kế và đất biệt thự) xác định đơn giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất là: 24.715 m2 (giảm 70 m2 đất khai thác do chuyển sang đất hạ tầng theo số liệu thống kê diện tích sử dụng đất của bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án giữa hồ sơ giấy ban hành kèm theo Quyết định và file số của chủ đầu tư cung cấp).

Phương án giá đất cụ thể:

a) Đơn giá đất khai thác tính doanh thu:

Phê duyệt giá đất dự án ven sông Cổ Cò - Ảnh 1

Đối với những lô đất có vị trí 02 mặt tiền tại ngã ba thì nhân hệ số 1,1 và tại ngã tư thì nhân hệ số 1,2 với giá đất của đường có giá cao hơn.

Trường hợp thửa đất nằm ở vị trí 02 mặt tiền trở lên mà có chiều sâu từ 25m trở lên thì tính hệ số phân vạch chiều sâu. Trường hợp phần diện tích từ 25m trở lên tính theo hệ số phân vạch chiều sâu mà có đơn giá thấp hơn đơn giá đất tính theo tuyến đường mà phần diện tích đó tiếp xúc trực tiếp thì không tính hệ số phân vạch chiều sâu mà tính theo đơn giá đất của tuyến đường mà phần diện tích từ 25m trở lên tiếp xúc trực tiếp.

Chi tiết các lô đất, diện tích, đơn giá theo bảng tính doanh thu đính kèm Tờ trình số 245/TTr-STNMT ngày 12/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Giá đất cụ thể:

Phê duyệt giá đất dự án ven sông Cổ Cò - Ảnh 2

Đơn giá đất cụ thể nêu trên áp dụng để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất giao tại Quyết định 547/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh. Phần diện tích đất còn lại của dự án được UBND tỉnh quyết định giao hoặc cho thuê cho các đợt tiếp theo thì Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn Chủ đầu tư gửi các hồ sơ liên quan để xây dựng phương án giá đất cụ thể, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Cục Thuế tỉnh thông báo, đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công Kin nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ đầu tư lập hồ sơ khấu trừ khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tiền sử dụng đất phải nộp, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo đúng quy định và xử lý các phát sinh (nếu có).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng có công văn Phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn do Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư.

Đường Phan Chu Trinh có mặt cắt ngang 22,5m là 8.011.000 đồng/m2; Đường Nguyễn Thành Ý có mặt cắt ngang 13,1m: 5.180.000 đồng/m2; Đường có mặt cắt ngang 13,5m: 5.088.00 đồng/m2; Đường có mặt cắt ngang 13,5m gần khu đất đình làng Ngọc Tam: 4.787.000 đồng/m2; Đường có mặt cắt ngang 12,4m: 5.026.000 đồng/m2.

Bình Dương

Theo Kinh doanh & Phát triển