Phó Thủ tướng yêu cầu chọn một gói thầu sân bay lớn nhất Việt Nam phải là 'Made in Viet Nam'

Trong Công văn gửi triển khai dự án thành phần 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu chọn nhà thầu phải phát huy và góp phần truyền bá bản sắc, truyền thống dân tộc.

Tại Công văn số 2920/VPCP-CN ngày 2/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Dự án yêu cầu: Khi triển khai dự án thành phần 4 cần mời tư vấn uy tín, chất lượng, lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, uy tín cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy bay, thu hút khách hàng trong khu vực.

Công văn của Phó Thủ tướng về dự án thành phần 4. 
Công văn của Phó Thủ tướng về dự án thành phần 4. 

Đặc biệt, với gói thầu dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không phải là đơn vị có thương hiệu của Việt Nam, phát huy và góp phần truyền bá bản sắc, truyền thống của dân tộc; phù hợp với quy mô sân bay quốc tế của khu vực.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của người có thẩm quyền về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4.

Trước đó, ngày 16/9/2021 Bộ GTVT đã có văn bản số 9664/BGTVT-KHĐT chấp thuận danh mục dự án ưu tiên đầu tư của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh mục các dự án tại các Quyết định, bao gồm 11 danh mục dự án:

- Dự án ĐTXD, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 1, số 2;

- Dự án ĐTXD khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1, số 2;

- Dự án ĐTXD Trung tâm điều hành của các hãng hàng không số 1, số 2, số 3;

- Dự án ĐTXD khu bảo trì tàu bay số 1, số 2, số 3, số 4.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 có mục tiêu đầu tư xây dựng khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ, trên diện tích khoảng 30.000m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 362 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thuê đất).

Hiện có 5 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành có mục tiêu đầu tư xây dựng khu chế biến, cung cấp suất ăn cung cấp trên tàu bay với công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ, trên diện tích khoảng 31.000m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 362 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền thuê đất).

Hiện có 3 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2.

Ngọc Trà

Theo Chất lượng và cuộc sống