Quảng Nam: Thủ tướng đồng ý đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hoá

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa nhận được thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng, theo đó đã đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa  
Khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa  

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác do một Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Tổ trưởng để trực tiếp nghiên cứu, xử lý kiến nghị của tỉnh về đề án nêu trên trong quý II năm 2022, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về việc quy hoạch Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, Chính phủ giao Quảng Nam khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có phương án phát triển Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III năm 2022.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III/2022.

Về kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 14E, 14D lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọc, Thủ tướng giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Các kiến nghị liên quan đến hệ thống cảng biển Quảng Nam, trong đó, chủ trương xã hội hóa đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn DWT, đầu tư tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng cơ bản đồng ý về nguyên tắc. Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai đầu tư tuyến đường theo hình thức PPP, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định pháp luật.

Trước đó, trong 2 ngày 26, 27/3, tại cuộc làm việc trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam đã có đề nghị xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang.

Thế Sơn

Theo Chất lượng và Cuộc sống