Quảng Ngãi: Nhà thầu không trả nợ, dự án treo hơn chục năm tại Quảng Ngãi

Nhiều hạng mục được đầu tư của tuyến đường Trà Phong – Trà Ka, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đều đã hư hỏng và xuống cấp trầm trọng.

 

Tiểu An

Theo VietnamFinance