Quảng Ngãi: Thị xã Đức Phổ sắp có khu dân cư rộng gần 10ha

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hoà Bình, tại thị xã Đức Phổ.

Khu dân cư Hoà Bình, tại thị xã Đức Phổ có diện tích là 97.207m2, trong đó đất ở là 34.501m2. Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Vốn đầu tư của dự án này là 399 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 372 tỷ đồng còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB.

Một góc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bùi Thanh Trung
Một góc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bùi Thanh Trung

UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định vốn góp của nhà đầu tư dự kiến ít nhất phải chiếm 20% và vốn huy động dự kiến nhiều nhất là 80% (vay từ ngân hàng thương mại). Thời hạn hoạt động của dự án này là 50 năm. 

Tiến độ thực hiện dự án này là 5 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn.

 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance