Quý 4 tăng trưởng âm, cả năm MB vẫn vượt kế hoạch

Trong quý 4/2022 lợi nhuận trước thuế của MB tăng trưởng âm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.537 tỷ đồng.

 

Quý 4 tăng trưởng âm, cả năm MB vẫn vượt kế hoạch - Ảnh 1

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế MB đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước và đạt 111,8% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng âm 2,3% so với cùng kỳ năm trước đạt 4.537 tỷ đồng, là quý duy nhất tăng trưởng âm trong năm 2022.

Cụ thể, trong quý 4/2022, loạt hoạt động kinh doanh của MB ghi nhận sụt giảm thu nhập khiến lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng âm. Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của MB tăng 34%, ghi nhận trên 9,629 tỷ đồng, song thu nhập từ dịch vụ giảm 9% khi chỉ ghi nhận hơn 1.223 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 12,7%, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh giảm 90%, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm 60% và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 50,3%.

Thêm vào đó, MB trích 8.048 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, xấp xỉ năm trước (trong đó riêng quý 4/2022 dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng này tăng hơn 78% so với quý cùng kỳ).

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế MB đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước và đạt 111,8% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của MB đạt 728.532 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 26,7% lên hơn 460.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 15,3% đạt 443.605 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 54% lên 5.030 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 5 ở mức 2.293 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cuối năm 2021 (819 tỷ đồng), qua đó tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,9% lên 1,09%.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống