Quy hoạch Khu Đại học Quốc gia TP. HCM có diện tích 643ha

ĐHQG TP. HCM được xác định là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và hướng đến xây dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á.

Ngày 31/7, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP. HCM và Bộ Xây dựng đã công bố Quy hoạch phân khu xây dựng ĐHQG TP. HCM.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng ĐHQG TP. HCM được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 3/7/2023 trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt ngày 21/3/2014.

Đến năm 2030, quy mô đào tạo dự kiến tại khu quy hoạch ĐHQG TP. HCM là 65.000 sinh viên. Quy hoạch này có tổng diện tích 643,7 ha, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu phát triển của đơn vị.

Quy hoạch lần này có điều chỉnh so với Quy hoạch năm 2014 gồm: Bổ sung khu tái định cư 10,03 ha trên địa bàn phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức); tăng chỉ tiêu diện tích sàn/sinh viên theo quy hoạch năm 2014 từ 15 - 18m2 sàn/sinh viên lên thành 20m2 sàn/sinh viên...

Theo Giám đốc ĐHGQ TP. HCM, việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của ĐHQG TP. HCM. Qua đó, giúp ĐHQG TP. HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bố trí tái định cư sớm có quỹ đất thực hiện các dự án.

Đặc biệt, việc nâng cao các chỉ tiêu diện tích sàn/sinh viên và điều chỉnh các hệ số trong quy hoạch tạo cơ sở, điều kiện để ĐHQG TP. HCM triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình theo chuẩn mới, quy mô mới, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, phát triển ĐHQG TP. HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á 

Dự kiến cuối năm nay và đầu năm sau, ĐHQG TP. HCM triển khai xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo với quy mô hơn 40.000m2 sàn; xây dựng sân vận động Khu liên hợp Thể dục thể thao; cải tạo sửa chữa một số công trình đã xuống cấp trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh...

Trần Lê

Theo VietnamFinance