Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Sáng 11/12, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại hai điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tới một số điểm cầu qua nền tảng công nghệ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập và nhấn nút chính thức ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam – Vietnam Stock Exchange (VNX).

Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chính thức Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng khẳng định VNX ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường.

Đặc biệt, VNX giúp thống nhất các mảng của thị trường hiện còn phân tán, từ đó thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, giúp tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam để hội nhập và liên kết quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Phó thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành chứng khoán Việt Nam, các doanh nghiệp và toàn thể thành viên thị trường, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong suốt thời gian qua đã tích cực góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC), VNX cùng các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020” để đề xuất phương hướng cho “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.

Trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật. Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới. Triển khai mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp để sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành chứng khoán, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc hứa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng tại buổi lễ hôm nay, đồng thời sẽ cụ thể hóa thành chiến lược cho ngành trong 10 năm tới, thông qua việc triển khai các chương trình hành động nhằm đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch VNX, Nguyễn Thành Long cho hay, VNX sẽ hoạt động dựa trên 4 trụ cột: Cầu bền vững; Cung chất lượng; Định chế trung gian chuyên nghiệp; và Thể chế theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế.

Theo đó, định hướng hoạt động của VNX và các công ty con sẽ có nhiều điểm mới, mang tính đột phá hơn, trong đó điểm nhấn là “trọng cung và trọng cầu”, sẽ mang tính thị trường nhiều hơn, bên cạnh các giải pháp khác để hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan quản lý đề ra.

Về kế hoạch trung hạn, hiện ông Long cho hay, VNX đã chỉ đạo HOSE và HNX xây kế hoạch 3 năm, sau đó, VNX cũng sẽ xây dựng kế hoạch trung hạn và chiến lược phát triển dài hạn hơn trong tương lai, tiệm cận gần hơn theo các chiến lược phát triển của các Tập đoàn Sở trên quốc tế.

Về sản phẩm, VNX sẽ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn theo hướng chuyên nghiệp hóa theo sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, startup,…) nhằm phân loại sản phẩm, dịch vụ theo từng khu vực thị trường và đối tượng phục vụ nhà đầu tư chuyên biệt. Việc chuyên nghiệp hóa về sản phẩm sẽ được xây dựng dựa trên triết lý “lấy khách hàng là trung tâm”.

Cụ thể là, đối với các sản phẩm cung cấp cho công chúng đầu tư thì sẽ nội hàm công tác quản lý sẽ tập trung vào các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; còn đối với những sản phẩm cung cấp cho nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thì nội hàm quản lý sẽ trực tiếp tập trung vào nhà đầu tư.

Phương Thuý

Theo Kinh doanh và phát triển