Sacombank: Dragon Capital bán ra cổ phiếu STB, giảm tỷ lệ sở hữu còn gần 6%

Dragon Capital vừa báo cáo giao dịch cổ phiếu STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Cụ thể, quỹ thành viên Norges Bank của Dragon Capital đã bán ra 750.000 cổ phiếu STB, qua đó tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Dragon Capital tại Sacombank giảm xuống còn 5,98% vốn, tương ứng gần 112,7 triệu cổ phiếu STB. Giao dịch được thực hiện trong phiên 14/2.

Tính từ đầu tháng 12/2022 đến đầu tháng 2/2023, Dragon Capital đã mua tổng cộng hàng chục triệu đơn vị cổ phiếu STB của Sacombank. Cùng với nhóm quỹ ngoại này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài mua vào cổ phiếu của Sacombank trong giai đoạn gần đây dẫn đến hiện tượng cổ phiếu hết room sở hữu khối ngoại.

Liên quan đến cổ phiếu STB, trước đó, Sacombank đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) về vấn đề tỷ lệ sở hữu dành cho NĐTNN đối với cổ phiếu này.

Sacombank cho biết, ngày 12/11/2015, ngân hàng này được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với 400 triệu cổ phiếu phát hành do sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank, do đó vốn VSD đã ra thông báo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN với cổ phiếu STB là 23,64% kể từ ngày 19/9/2016, trên tổng số cổ phiếu niêm yết sau khi sáp nhập là hơn 1.885 triệu cổ phiếu.

Sacombank cho biết, từ ngày có thông báo nêu trên, ngân hàng này chưa có bất kỳ văn bản nào đề nghị VSD tăng tỷ lệ sở hữu của NĐTNN lên 30% khi chưa được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, theo thông tin về số liệu sở hữu của NĐTNN do VSD cung cấp, tại ngày 10/2/2023, NĐTNN đang sở hữu gần 565,3 triệu cổ phiếu STB, chiếm 29,99% tổng số cổ phiếu niêm yết của Sacombank.

Do đó, Sacombank đã đề nghị các cơ quan trên thực hiện kiểm soát và quản lý tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đối với cổ phiếu STB đúng thông báo ngày 19/09/2016 ở mức 23,63468%.

Ngay sau đó, VSD đã có công văn trả lời văn bản của Sacombank. Tại đây, VSD khẳng định quản lý tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN đối với cổ phiếu STB là 30% vốn điều lệ hiện tại, dựa trên các căn cứ: hồ sơ của Sacombank tại công văn số 11/2014/CV-HĐQT ngày 26/2/2014 và công văn số 16/2014/CV-HĐQT ngày 11/3/2014, trong đó đề nghị mở lại tỷ lệ cổ phần sở hữu cổ phiếu STB cho cổ đông nước ngoài về mức 30% vốn điều lệ của Sacombank; Công văn số 829/UBCK-PTTT ngày 4/3/2014 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc giải toả tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài của Sacombank; quy định pháp luật về ngân hàng và pháp luật chứng khoán.

VSD cũng khẳng định từ sau các công văn năm 2014, Sacombank chưa gửi bất kỳ đề nghị thay đổi tỷ lệ sở hữu 30% của NĐTNN.

Về việc con số tỷ lệ 23,64% mà Sacombank đề cập, VSD cho biết trong thời gian 400.000.000 cổ phiếu STB được đăng ký bổ sung nhưng chưa được niêm yết, VSD đã phải phối hợp với HoSE để tính toán số liệu sở hữu nước ngoài dựa trên 1.485.215.716 cổ phiếu đã niêm yết để phản ánh chính xác tỷ lệ room ngoại trên hệ thống của HoSE.

Việc này nhằm đảm bảo khi niêm yết bổ sung 400.000.000 cổ phiếu STB, tỷ lệ nắm giữ của NĐTNN không vượt quá 30% theo quy định pháp luật.

Về tình hình kinh doanh của Sacombank, ngân hàng này ghi nhận một năm 2022 tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 6.339 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021 và vượt 20% kế hoạch năm. Đáng chú ý, chất lượng tài sản được cải thiện mạnh mẽ, trong đó tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ 1,47% xuống còn 0,98%.

Duy Phan

Theo VietnamFinance