VSD khẳng định room ngoại 30% tại Sacombank là đúng

Sau khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) có văn bản gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về tỷ lệ sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đối với cổ phiếu STB, VSD đã ra văn bản khẳng định mức room ngoại 30% tại Sacombank là đúng.

VSD đã đưa ra phản hồi chính thức sau công văn của Sacombank về tỷ lệ room ngoại.
VSD đã đưa ra phản hồi chính thức sau công văn của Sacombank về tỷ lệ room ngoại.

Liên quan tới lùm xùm về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu STB, ngày 16/2, VSD đã có công văn số 1123/VSD-ĐK.NV để trả lời công văn số 06/2023/CV-HĐQT từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank). 

Theo đó, VSD khẳng định quản lý tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN đối với cổ phiếu STB là 30% vốn điều lệ hiện tại, dựa trên các căn cứ: Hồ sơ của Sacombank tại công văn số 11/2014/CV-HĐQT ngày 26/2/2014 và công văn số 16/2014/CV-HĐQT ngày 11/3/2014, trong đó đề nghị mở lại tỷ lệ cổ phần sở hữu cổ phiếu STB cho cổ đông nước ngoài về mức 30% vốn điều lệ của Sacombank; Công văn số 829/UBCK-PTTT ngày 4/3/2014 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc giải toả tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài của Sacombank; Quy định pháp luật về ngân hàng và pháp luật chứng khoán. 

Trong công văn mới nhất ngày 16/2, VSD cũng khẳng định từ sau các công văn năm 2014, Sacombank chưa gửi bất kỳ đề nghị thay đổi tỷ lệ sở hữu 30% của nhà đầu tư nước ngoài. 

Về việc con số tỷ lệ 23,64% mà Sacombank đề cập trong công văn 06/2023/CV-HĐQT, VSD cho biết trong thời gian 400.000.000 cổ phiếu STB được đăng ký bổ sung nhưng chưa được niêm yết, VSD đã phải phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) để tính toán số liệu sở hữu nước ngoài dựa trên 1.485.215.716 cổ phiếu đã niêm yết để phản ánh chính xác tỷ lệ room ngoại trên hệ thống của HoSE.

Việc này nhằm đảm bảo khi niêm yết bổ sung 400.000.000 cổ phiếu STB, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% theo quy định pháp luật. 

Trước đó, ngày 14/2, Sacombank có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, VSD và HoSE về vấn đề tỷ lệ sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB.

Sacombank cho biết, ngày 12/11/2015, Ngân hàng này được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với 400 triệu cổ phiếu phát hành do sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank, do đó vốn VSD đã ra thông báo tỷ lệ sở hữu của NĐTNN với cổ phiếu STB là 23,64% kể từ ngày 19/9/2016, trên tổng số cổ phiếu niêm yết sau khi sáp nhập là hơn 1.885 triệu cổ phiếu.

Sacombank cho biết, từ ngày có thông báo nêu trên, ngân hàng này chưa có bất kỳ văn bản nào đề nghị VSD tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 30% khi chưa được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do VSD cung cấp, tại ngày 10/2/2023, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu gần 565,3 triệu cổ phiếu STB, chiếm 29,99% tổng số cổ phiếu niêm yết của Sacombank.

Do đó, Sacombank đã đề nghị các cơ quan trên thực hiện kiểm soát và quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB đúng thông báo ngày 19/09/2016 ở mức 23,63468%.

Xem thêm >> Sacombank đấu giá mảnh đất hơn 11.000m2 tại TP. HCM, giá khởi điểm gần 600 tỷ đồng

Linh Anh

Theo VietnamFinance