Sắp hết thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023

Theo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 của Thủ tướng, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024, quá thời hạn nêu trên người thuê đất nộp hồ sơ không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Cục Thuế Hà Nội vừa có thư gửi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Cục Thuế Hà Nội, ngày 3/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

(Ảnh minh họa)  
(Ảnh minh họa)  

Trong đó, tại Điều 2 quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 3 quy định về mức giảm tiền thuê đất: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023.

Điều 5 quy định về thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024, quá thời hạn nêu trên người thuê đất nộp hồ sơ không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế Hà Nội đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất rà soát, xác định đối tượng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 Quyết định và nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế (Chi cục Thuế nơi có điểm đất thuê) trước ngày 01/4/2024 để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

An Nhiên

Theo Tài chính Doanh nghiệp