Sẽ khởi công dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh vào năm 2024

Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, nếu khởi công vào năm 2024, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027.

 

Sẽ khởi công dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh vào năm 2024 - Ảnh 1

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố thông tin liên quan đến tình hình triển khai dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Theo đó, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngày 27/12/2021, sử dụng nguồn vốn ODA (EDCF - Hàn Quốc).

Tuy nhiên, do tuyến đi qua khu vực địa chất phức tạp, chiều sâu đất yếu lớn dẫn đến chi phí giải phóng mặt bằng tăng khoảng 353 tỷ đồng khi được cập nhật trên cơ sở số liệu rà soát thực tế.

Chi phí xây dựng tăng khoảng 788 tỷ đồng do cập nhật khối lượng, đơn giá. Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác tăng khoảng 80 tỷ đồng do được tính toán theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng. Chi phí dự phòng tăng khoảng 218 tỷ đồng tương ứng.

Bộ Giao thông Vận tải nhận mạnh, tất cả các yếu tố trên làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ cũng cho biết thêm, mếu chủ trương đầu tư được phê duyệt điều chỉnh trong tháng 7/2023, Bộ GTVT sẽ phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 8/2023, đàm phán ký Hiệp định vay ODA với Chính phủ Hàn Quốc vào cuối năm 2023. Các công việc liên quan sẽ được triển khai ngay sau đó để khởi công dự án vào tháng 9/2024. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027.

Sẽ khởi công dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh vào năm 2024 - Ảnh 2

Được biết, dự án đường bộ Mỹ An - Cao Lãnh có Tổng chiều dài gần 27 km qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điểm đầu dự án kết nối với tuyến N2 tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo chủ trương được phê duyệt, giai đoạn 1 dự án sẽ được đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe, rộng 17m. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.770 tỷ đồng do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản.

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Ngô Hương

Theo Chất lượng và cuộc sống