Sổ đỏ ghi sai vị trí đất có được cấp đổi theo Luật Đất đai 2024?

Luật Đất đai 2024 có quy đổi cụ thể và chi tiết về trường hợp sổ đỏ ghi sai vị trí đất mà người dân cần nắm rõ.

Sổ đỏ ghi sai vị trí đất sẽ được cấp đổi

Sổ đỏ ghi vị trí thửa đất không chính xác sẽ được cơ quan Nhà nước tiến hành cấp đổi sổ mới từ năm 2025, đây là điểm mới so với Luật Đất đai 2013 sau khi đã nêu cụ thể về cách xử lý đối với những sổ đỏ đã ghi sai vị trí của thửa đất.

Luật cũ chỉ quy định chung rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ chịu trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp nếu có sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc thân nhân, địa chỉ của người sử dụng đất...

Theo cơ quan soạn thảo, việc ghi sai vị trí thửa đất trên thực địa thường xảy ra trong thời kỳ đo đạc thủ công trước đây hoặc khi cấp sổ đã in sai vị trí thửa đất. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều.

Theo Khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai 2024, trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà vị trí không chính xác thì rà soát, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Hiện tại điểm b Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định chung là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra và xác nhận.

Theo như hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, từ năm 2014, người dân muốn cấp đổi sổ đỏ cần chuẩn bị đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu và bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Sổ đỏ ghi sai vị trí đất sẽ được cấp đổi sổ mới theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Sổ đỏ ghi sai vị trí đất sẽ được cấp đổi sổ mới theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

Nếu sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng thì chủ đất cần có bản sao công chứng hợp đồng thế chấp, hồ sơ sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương.

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 cũng đã quy định việc thửa đất có diện tích chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế với sổ đỏ đã cấp mà ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp thì khi cấp hoặc cấp đổi sổ đỏ sẽ tính theo số liệu thực tế.

Việc cấp đổi sổ đỏ khi ghi sai vị trí đất là điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Việc cấp đổi sổ đỏ khi ghi sai vị trí đất là điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

Thửa đất khi đo đạc lại có thay đổi ranh giới và diện tích tăng thêm so với số liệu ghi trên sổ đỏ thì phần diện tích này có thể sẽ được xem xét để cấp sổ đỏ.

Hai trường hợp xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ nêu trên cơ bản được kế thừa từ Luật Đất đai 2013. Theo đó, Chính phủ sẽ hướng dẫn Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết về việc cấp sổ đỏ, xác định lại diện tích đất cũng như đính chính, thu hồi hay huỷ sổ đỏ đã cấp.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống