So sánh lợi nhuận nhóm ngân hàng 'Big 4'

Nhóm 'Big 4' đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023. Trong đó, "anh cả" Vietcombank tiếp tục là quán quân về lợi nhuận. BIDV vươn lên á quân lợi nhuận toàn ngành. VietinBank và Agribank cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng.

Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ghi nhận thu nhập các mảng kinh doanh chính có suy giảm trong quý cuối năm 2023.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối giảm 22,4% và 24,9%. 

Tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank giảm 14,5% và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 27,6% trong quý cuối năm 2023.

Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của “anh cả” ngành ngân hàng đạt 41.244 tỷ đồng. Vietcombank vẫn tiếp tục là quán quân lợi nhuận ngân hàng.

Tính tới cuối năm 2023, tổng tài sản của Vietcombank tăng 1,4%, cho vay khách hàng tăng 10,9% lên hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Trong khi số dư nợ xấu của ngân hàng tăng ở mức 12.455 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng lên 0,98%.

Số dư dự phòng rủi ro tăng gần 16% trong khi nợ xấu tăng gần 60% đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng giảm từ hơn 300% về 230%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.887 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 6.191 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Thu nhập lãi thuần của BIDV không tăng nhiều nhưng thu nhập ngoài lãi (dẫn đầu là lãi thuần từ chứng khoán đầu tư) đã tăng trưởng tới 82,6%, mang về 5.734 tỷ đồng.

BIDV đã thu về 3.138 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, gấp hơn 22 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt mang về 1.617 tỷ đồng và 1.567 tỷ đồng, tăng 12,8% và 39,3% so với cùng kỳ. 

Tổng thu nhập hoạt động của BIDV ở mức 20.602 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng không đáng kể, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đi lên 30%. 

Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro ở mức 4.885 tỷ đồng, BIDV thu về lợi nhuận trước thuế 7.887 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm, lợi nhuận của BIDV được hỗ trợ bởi thu nhập ngoài lãi đạt 27.650 tỷ đồng, tăng 20,6%, lãi sau thuế đạt 22.027 tỷ đồng, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao (tăng trưởng lợi nhuận từ 10 đến 15% so với 2022) và nhiều khả năng đứng thứ hai toàn ngành.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản BIDV đạt 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm và giữ vững danh hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cho vay khách hàng tăng trưởng 16,8%, lên 1,78 triệu tỷ đồng, cũng dẫn đầu toàn ngành. 

Vào cuối năm 2023, nợ xấu của BIDV ở mức 22.229 tỷ đồng, cải thiện so với kết quả của ba quý trước đó. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,25% vào cuối năm 2023. Chi phí dự phòng rủi ro cả năm giảm 14,9%, xuống 20.295 tỷ đồng.

So sánh lợi nhuận nhóm ngân hàng 'Big 4' - Ảnh 1Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cũng mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 6.143 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận của VietinBank đạt 20.133 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn ngành (sau Vietcombank, BIDV, MB, chưa tính đến Agribank).

Thu nhập lãi thuần trong quý IV/2023 của VietinBank tăng trưởng 14,7%, đạt 14.572 tỷ đồng khi chi phí lãi chỉ nhích nhẹ so với cùng kỳ. Các khoản thu ngoài lãi của ngân hàng lại giảm 4,2%, xuống hơn 3.900 tỷ đồng

Trong quý IV/2023, hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác đem về cho VietinBank lần lượt 1.553 tỷ đồng và 1.539 tỷ đồng

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 15,6%, lên 12.171 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro giảm 13,3% xuống 4.473 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của VietinBank lên 7.699 tỷ đồng, tăng 43,4%. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng ở mức 25.100 tỷ đồng, vượt qua kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao (22.500 tỷ đồng). 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VietinBank đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%, quy mô đứng thứ ba trong nhóm Big4 (sau BIDV, Agribank).

Tiền gửi khách hàng đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Cuối năm 2023, số dư nợ xấu của VietinBank ở mức 16.608 tỷ đồng, giảm so với kết quả cuối quý III là 18.941 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,13%, thấp hơn so với đầu năm. 

Đầu năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thông báo một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2023 của nhà băng này.

Theo đó, trong năm 2023, tổng tài sản của Agribank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Đây là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, với nguồn huy động vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng

Agribank ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt khoảng 25.300-25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5-15% so với năm trước. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn mục tiêu mà Agribank đã đề ra vào cuối tháng 5/2023 là 26.200 tỷ đồng.
 

Minh Dũng

Theo VietnamFinance