Định vị lại thị trường bất động sản năm 2022

Định vị lại thị trường bất động sản năm 2022

Theo DKRA Vietnam, trong năm 2021 phân khúc đất nền và căn hộ trên thị trường Bất động sản (BĐS) nhà ở TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tiếp tục duy trì đà sụt giảm từ năm 2020 và sang năm 2022 đang dần hồi phục theo hướng tích cực; từ đó, cần phải ...