Tân tổng giám đốc Agriseco Lê Sơn Tùng là ai?

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) vừa công bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc.

Ông Lê Sơn Tùng làm Tổng giám đốc Agriseco
Ông Lê Sơn Tùng làm Tổng giám đốc Agriseco

Theo đó, Agriseco đã quyết định bổ nhiệm ông Lê Sơn Tùng – quyền tổng giám đốc giữ chức vụ tổng giám đốc, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/3/2023. Ông Tùng chịu trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy định của Agriseco.

Được biết, tổng giám đốc tiền nhiệm là ông Đinh Ngọc Phượng đã rời ghế nóng vào cuối tháng 11/2022 sau 5 năm tại nhiệm. Ông Lê Sơn Tùng sau đó được bổ nhiệm vào vị trí quyền tổng giám đốc kể từ ngày 29/11/2022. Trước khi ngồi ghế nóng, ông Tùng là phó tổng giám đốc của Agriseco.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính của Agriseco, doanh thu hoạt động quý IV ghi nhận 95 tỷ đồng, giảm 23% so với mức thực hiện năm 2021. Một trong những cấu phần chính là doanh thu môi giới chứng khoán giảm mạnh tới 60%, đạt hơn 14 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 9%, đạt hơn 37 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh là điểm sáng khi lãi từ các tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 20,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi các chi phí, hoạt động tự doanh của Agriseco thu về 14 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp đôi cùng kỳ.

Chốt quý, Agriseco báo lãi trước thuế 55 tỷ đồng, giảm gần 39% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Cả năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, tương đương giảm 6,8% và giảm 58% so với năm 2021.

Theo giải trình, Agriseco cho biết thị trường chứng khoán năm 2022 có diễn biến xấu, thanh khoản sụt giảm. Hơn nữa trong năm 2022, công ty không còn được ghi nhận doanh thu cũng như khoản hoàn nhập dự phòng đột biến đến từ hoạt động đầu tư, cụ thể là thu hồi khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) như năm 2021.

Ngân Kim

Theo VietnamFinance