Tập đoàn Cao su Việt Nam lãi sau thuế 1.316 tỷ đồng quý 1

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 của Tập đoàn Cao su Việt Nam tăng hơn 8% lên 1.316 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, GVR đạt 18% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  
Kết thúc quý 1, GVR đạt 18% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.  

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (mã: GVR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 4.893 tỷ đồng, gần như đi ngang so với doanh thu 4.850 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.  Lợi nhuận gộp kỳ này đạt 1.470 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 28,8% lên 30%. 

Ba mảng kinh doanh mang lại nguồn doanh thu chính cho công ty là mủ cao su, sản phẩm từ cao su và chế biến gỗ. Tỷ trọng của ba mảng này trong tổng doanh thu tương ứng là 61%, 9,7% và 19,7%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu biến động không nhiều song chi phí tài chính gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 145 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ trước có khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và chứng khoán kinh doanh mà kỳ này không có. 

Bên cạnh đó, thu nhập khác cũng tăng cao đột biến lên 450 tỷ đồng, gấp 3,8 lần kỳ trước do kỳ này doanh nghiệp ghi nhận 293 tỷ đồng tiền bồi thường. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng kỳ này là 1.055 tỷ đồng. 

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản đi ngang ở mức 79.340,2 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 71,3%, tương đương 56.550,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 33.934,5 tỷ đồng, chiếm 60% lượng tài sản dài hạn.

Năm 2022, mục tiêu của doanh nghiệp năm nay đạt 29.707 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, 6.480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 5% và 4% so với năm 2021. Kết thúc quý 1, doanh nghiệp đạt 18% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống