Tập đoàn Hoa Sen: Cổ đông lớn vừa xả hàng, cổ phiếu bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Tập đoàn Hoa Sen: Cổ đông lớn vừa xả hàng, cổ phiếu bị cắt margin.
Tập đoàn Hoa Sen: Cổ đông lớn vừa xả hàng, cổ phiếu bị cắt margin.

Cổ phiếu HSG bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2022-2023) là số âm.

Cụ thể, xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu niên độ tài chính 2022-2023, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 14.898,3 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 424,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 873 tỷ đồng).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 69,2% so với cùng kỳ về 1.093,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 15,8% về 105,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 1,2% về 188,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 42,5% về 1.411,8 tỷ đồng.

Trước đó, Hoa Sen đã đưa ra 2 kịch bản cho niên độ 2022-2023. Cụ thể, ở phương án 1, Hoa Sen dự kiến sản lượng mục tiêu đạt 1,52 triệu tấn, giảm 16% so với sản lượng của niên độ trước, bao gồm 1,4 triệu tấn thành phẩm và 152.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu đạt 34.000 tỷ đồng, giảm 32% so với doanh thu đạt được niên độ 2021-2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 60%, đạt 100 tỷ đồng.

Ở phương án 2, Hoa Sen dự kiến sản lượng cải thiện hơn ở mức 1,63 triệu tấn, tương đương giảm 10% so với mức thực hiện ở niên độ trước, bao gồm 1,5 triệu tấn thành phẩm và 130.000 tấn phụ phẩm. Doanh thu mục tiêu niên độ tài chính 2022-2023 dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 20%, đạt 300 tỷ đồng.

So với kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020-2021 và niên độ tài chính 2021-2022 (đều dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng), kế hoạch niên độ tài chính 2022-2023 có phần thận trọng sau khi thời kỳ hoàng kim của ngành thép đã đi qua.

Liên quan đến cổ phiếu HSG, mới đây, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ròng 1,75 triệu cổ phiếu HSG của trong phiên giao dịch 25/5. Cụ thể, quỹ thành viên Amersham Industries Limited bán 250.000 đơn vị; Vietnam Enterprise Investments Limited bán 500.000 đơn vị; Wareham Group Limited bán 1 triệu đơn vị.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HSG mà nhóm quỹ ngoại này nắm giữ giảm từ 30,6 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 5,1%) xuống còn 28,85 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 4,8%). Với tỷ lệ sở hữu mới này, Dragon Capital chính thức không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hoa Sen từ ngày 29/5.

Anh Phan

Theo VietnamFinance