Tập đoàn Novaland đề xuất tăng diện tích ‘siêu’ dự án hồ Đăk Long Thượng tại Lâm Đồng lên hơn 32.000 ha

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland) đã có công văn số 1614/2022- CV-NVLG ngày 05/5/2022 về việc xác định phạm vi, ranh giới và lập ý tưởng quy hoạch dự án hồ Đăk Long Thượng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, UBND thành phố Bảo Lộc cũng đã phát đi Công văn số 849/UBND-VP về đề xuất trên của Novaland.

Sau khi xem xét công văn số 1614/2022- CV-NVLG của Novaland, lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc đã có những chỉ đạo cụ thể. Theo đó, giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng Quản lý đô thị và các phòng ban, cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty về việc nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch trên địa bàn thành phố Bảo Lộc với phạm vi nghiên cứu khoảng 2.160ha. Mục tiêu xây dựng khu đô thị phức hợp, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đầy đủ tiện ích.

Đồng thời, báo cáo đề xuất, tham mưu UBND thành phố xem xét, thống nhất, đảm bảo ranh quy hoạch không chồng lấn ranh giới với các đồ án khác mà UBND tỉnh, UBND thành phố đã thống nhất.

Văn bản đề xuất tăng diện tích dự án hồ Đăk Long Thượng lên 32.434 ha của Tập đoàn Novaland.  
Văn bản đề xuất tăng diện tích dự án hồ Đăk Long Thượng lên 32.434 ha của Tập đoàn Novaland.  

Văn bản có nêu rõ, Tập đoàn Novaland đề xuất cụ thể phạm vi nghiên cứu dự án hồ Đăk Long Thượng khoảng 32.434 ha. Trong đó, một phần thuộc thành phố Bảo Lộc với diện tích khoảng 2.160 ha, một phần thuộc huyện Bảo Lâm với diện tích 30.274 ha.

Trước đó, Novaland có văn bản số 53/2022-CV-NVLG ngày 22/2/2022 gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất dự án trên với quy mô nghiên cứu 30.000 ha.

Sau đó, đến ngày 27/4/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn Số 2895/UBND-QH về việc chấp thuận chủ trương cho Novaland nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.

Việc lập ý tưởng quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch của địa phương và khả thi; phù hợp với định hướng đồ án quy hoạch vùng huyện Bảo Lâm, quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Anh Huy

Theo Chất lượng và Cuộc sống