Taseco Land báo lãi trước thuế 641 tỷ, vượt kế hoạch năm

Kết thúc năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL) ghi nhận doanh thu 3.238 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 641 tỷ đồng, hoàn thành 95% mục tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận.

Taseco Land báo lãi trước thuế 641 tỷ, vượt kế hoạch năm
Taseco Land báo lãi trước thuế 641 tỷ, vượt kế hoạch năm

Quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của TAL đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 728 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong quý, doanh thu tài chính 28 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận khác đạt 56 tỷ đồng, tăng 28 lần, chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ.

Nhờ đó, dù chi phí tài chính tăng 16 lần (đạt 60 tỷ đồng) và chi phí quản lý tăng 22% (đạt 66 tỷ đồng), TAL vẫn có lợi nhuận trước thuế 617 tỷ đồng, tăng 52%; lợi nhuận sau thuế 476 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của TAL đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận: mảng bất động sản tăng 10%, đạt 2.699 tỷ đồng; mảng xây lắp tăng 19%, đạt 309 tỷ đồng; mảng cho thuê tăng 3,5 lần, đạt 116 tỷ đồng; mảng cung cấp dịch vụ 113 tỷ đồng, tăng 36%.

Nhờ doanh thu tăng, lợi nhuận gộp đạt 881 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 27,2%.

Trong năm, chi phí tài chính lên tới 101 tỷ đồng, tăng 5,3 lần; chi phí quản lý 187 tỷ đồng, tăng 33%. Song, TAL vẫn kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 661 tỷ đồng, tăng 40%, lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước.

Năm 2023, TAL đặt mục tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 641 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 95% mục tiêu doanh thu và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TAL đạt 10.176 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự gia tăng của hàng tồn kho, đạt 3.813 tỷ đồng, tăng 56%, chiếm 37% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung tại các dự án: NO1-T6 (116 tỷ đồng), B3-CC2-A Starlake (710 tỷ đồng), dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa (1.754 tỷ đồng), dự án Hải Yến (612 tỷ đồng), dự án Nam Thái Nguyên (382 tỷ đồng)…

Các khoản phải thu cũng tăng 30% lên 2.392 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi lên 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang có sự suy giảm nhẹ, giảm 8% còn 1.856 tỷ đồng, chiếm 18%, tập trung tại các dự án: B2CC4 khu Tây Hồ Tây (623 tỷ đồng), B3-CC2-B Starlake (537 tỷ đồng), khu du lịch và dịch vụ Quảng Bình (264 tỷ đồng), Lakeview Tower (110 tỷ đồng), Pulchra Resort Đà Nẵng (202 tỷ đồng)…

TAL còn ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 316 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 6.039 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Diễn biến đáng chú ý là nợ vay đạt 3.262 tỷ đồng, tăng 2,8 lần. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước đạt 481 tỷ đồng, tăng 2,8 lần. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lại giảm rất sâu, giảm 88%, chỉ còn 26 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TAL khá dày dặn, đạt 4.137 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,78 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của TAL rất xấu khi âm tới 1.557 tỷ đồng, do tăng hàng tồn kho, tăng các khoản phải thu, giảm các khoản phải trả, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dòng tiền đầu tư cũng âm tới 643 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi mua sắm tài sản, chi cho vay.

Bởi vậy, TAL phải bù đắp bằng việc đẩy quy mô dòng tiền đi vay tăng gấp 2,3 lần năm trước, đạt 3.818  tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 288 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance