Thái Nguyên phê duyệt điều chỉnh nhiều dự án bất động sản năm 2022

Theo Kế hoạch phát triển các dự án bất động sản nhà ở, khu đô thị năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên, số lượng dự án dự kiến thực hiện là 290 dự án, với tổng diện tích đất là hơn 6.680 ha.

Ngày 14/06, UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 1290/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Dự kiến số lượng dự án Khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6.680.
Dự kiến số lượng dự án Khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6.680.

Cụ thể, vị trí/ khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất là 6.680,16ha; vị trí/ khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện năm 2022 là 17 dự án, với tổng diện tích đất là 115,551ha; vị trí/ khu vực, số lượng dự án Khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện năm 2022 là 24 dự án, với tổng diện tích đất là 250,134ha.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2222 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 4288 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, theo quyết định số 4288, đáng chú ý là tại TP Sông Công từ 54 dự án, diện tích hơn 2.011 ha giảm xuống còn 43 dự án với diện tích hơn 1.060 ha; TP Phổ Yên từ 49 dự án lên 51 dự án diện tích giữ nguyên hơn 1.245 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống