Thành An 96: Tồn kho tăng cao, cõng khối nợ gần 2.000 tỷ

Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 công bố báo cáo tài chính quý I/2024, ghi nhận mức doanh thu đạt 362 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ đạt 54 tỷ đồng.

Giá vốn khá cao kiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 19 tỷ đồng, so với cùng quý I/2023 cũng chỉ đạt 34 triệu đồng.Do phải gánh chi phí quản lý doanh nghiệp với 14 tỷ đồng, Thành An 96 ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế là 2,7 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với cùng lý năm trước. 

Dù trong kỳ doanh nghiệp này làm ăn có lãi, dòng tiền kinh doanh lại phản ánh tình thế khá xấu khi âm 41 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính cho thấy việc vay nợ là chủ yếu khi thu tiền từ đi vay đạt 110 tỷ đồng. 

Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96. Ảnh: Phước Nguyên
Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96. Ảnh: Phước Nguyên

Đồng thời, việc trả nợ gốc lên đến 258 tỷ đồng. Điều này khiến cho dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này âm đến 147 tỷ đồng. Ở cùng kỳ năm trước thì ngược lại, Thành An 96 chủ yếu thu tiền vay nợ nên dòng tiền tài chính năm 2023 dương 78 tỷ đồng.

Nguồn vốn của doanh nghiệp này cũng ghi nhận nợ khá lớn và chủ yếu là nợ ngắn hạn là chính với 1.949 tỷ đồng. Lưu ý, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này gần bằng với tổng tài sản (2.128 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 161 tỷ đồng. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn khiến cho nợ đang lớn hơn vốn 12 lần.

Thành An 96: Tồn kho tăng cao, cõng khối nợ gần 2.000 tỷ - Ảnh 1

Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này cũng chỉ tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn với 2.027 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho trong kỳ tăng mạnh từ 582 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng.

Theo đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp này là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là chính. Nên nhớ đây là một rủi ro khi nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này gần bằng với tổng tài sản của Thành An 96.

Tuy nhiên, điểm sang của doanh nghiệp này là phải thu ngắn hạn của khách hàng được xử lý tốt nên từ đầu năm đến nay giảm từ 561 tỷ đồng xuống còn 191 tỷ đồng.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance