Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4074/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Theo đó, mục tiêu xây dựng và hoạt động kinh doanh sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1

Dự án có diện tích đất khoảng 72,56ha. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ 3 hoạt động kinh doanh sân golf 18 lỗ, bao gồm: Khu vực đất sân golf D-SG; khu vực đất biệt thự golf D-BTG; khu vực đất câu lạc bộ D-CLB; khu vực đất hạ tầng kỹ thuật; khu vực đất mặt nước (khoảng 0,49 ha); khu vực đất giao thông.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 1.616 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Biệt thự và khách sạn Biển Đông Phương và Công ty Cổ phần Phát triển TN.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư (bao gồm cả thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư), xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, đấu nối giao thông, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Nhà đầu tư chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, phòng cháy chữa cháy... Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan khác để đảm bảo các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng và giải quyết các vấn đề có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Quảng Xương chỉ đạo UBND xã Quảng Nham quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất; quản lý, giám sát việc thực hiện dự án trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của dự án, trường hợp phát hiện việc cho nhà đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật về đất đai, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở để xử lý các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng đảm bảo việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định của pháp luật.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và cuộc sống