Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc sắp có cụm công nghiệp trị giá 208 tỷ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Thuần Lộc tại huyện Hậu Lộc.

Theo đó, cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc có diện tích 23,83 ha thuộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. Vị trí khu đất phía Tây Nam giáp nhà máy may Viễn Đông Hysky, phía Tây Bắc giáp đường tránh Quốc lộ 10, phía Đông Nam và phía Đông Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp và đất ở dân cư.

Ngành nghề hoạt động bao gồm: Sản xuất may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp... Tổng mức đầu tư tạm tính là 208,038 tỷ đồng.

Huyện Hậu Lộc sắp có cụm công nghiệp trị giá 208 tỷ. (Ảnh minh họa)
Huyện Hậu Lộc sắp có cụm công nghiệp trị giá 208 tỷ. (Ảnh minh họa)

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ quý II/2024 đến quý I/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng (Quy hoạch chi tiết 1/500; PCCC, thiết kế cơ sở; thỏa thuận đấu nối giao thông; thỏa thuận đấu nối cấp điện, cấp nước; báo cáo đánh giá tác động môi trường) và hoàn thành các thủ tục về đất đai (đo đạc và phê duyệt Trích đo địa chính khu đất thực hiện dự án;

Quý I/2025 đến quý IV/2025, hoàn thành hồ sơ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa của dự án; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và thủ tục thuê đất, xác định đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủ tục cấp phép xây dựng.

Từ quý I đến quý IV/2026: Triển khai xây dựng đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống điện cao thế, điện hạ thế dùng cho các đơn vị sản xuất và dịch vụ thương mại, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ...

Quý I/2027 đến hết quý III/2027, hoàn thành xây dựng khu điều hành quản lý cụm công nghiệp; tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; hoàn thành công trình, vệ sinh và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư du lịch T&T có trách nhiệm lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư. Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định;

Thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Đầu tư xây dựng hoàn trả đường giao thông vào khu nghĩa địa và trồng cây cách ly với khu nghĩa địa trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hậu Lộc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp. Giao Sở Công Thương theo dõi của từng mốc tiến độ thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc theo quy định hiện hành của pháp luật.

PV

Theo Tài chính doanh nghiệp