Thành phố Vinh đạt tiêu chí đô thị loại I

Kể từ ngày 4/6/2024, TP Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, theo quyết định của Chính phủ.

 

Quảng Trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.
Quảng Trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 475/QĐ-TTg công nhận thành phố Vinh mở rộng, tỉnh Nghệ An đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo đó, phạm vi thành phố Vinh mở rộng gồm toàn bộ địa giới hành chính của TP Vinh hiện hữu, TX Cửa Lò hiện hữu và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc (gồm các xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong) có tổng diện tích là 166,25 km2.

Khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 16 phường hiện hữu của TP Vinh, 7 phường hiện hữu của TP Cửa Lò và 4 xã hiện hữu của TP Vinh (gồm các xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức) có tổng diện tích là 89,56 km2.

Khu vực ngoại thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 xã hiện hữu của TP Vinh (gồm các xã: Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim) và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc (gồm các xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong), có tổng diện tích là 76,69 km2.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 4/6/2024.

Được biết, thông qua đánh giá hiện trạng TP Vinh mở rộng và đối chiếu với 63 tiêu chuẩn của đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tỉnh Nghệ An đánh giá TP Vinh (đạt tiêu chí đô thị loại I với số điểm 81,84/100 điểm, trong đó 31 tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa theo quy định, 22 tiêu chuẩn đạt, 10 tiêu chuẩn chưa đạt.

Hiện, sau khi rà soát, đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường và các phường dự kiến nhập về TP Vinh, đối chiếu với các quy định hiện hành, các khu vực dự kiến thành lập phường: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức và các phường dự kiến nhập về thành phố Vinh: Nghi Hải, Nghi Hoà, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thuỷ, Thu Thuỷ đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Ngọc Tuấn

Theo Tài chính doanh nghiệp