Thép Nam Kim (NKG): Doanh thu quý I giảm 39%, thua lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.375 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Kỳ này, giá vốn của công ty ghi nhận giảm 31,6% còn 4.237 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tới 97% doanh thu thuần. Do đó, lợi nhuận gộp quý I/2023 của Thép Nam Kim giảm còn 138 tỷ đồng, chỉ bằng 14,4% cùng kỳ.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính giảm hơn 21% xuống còn hơn 57 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng nhẹ lên 128 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng gần 27% lên hơn 93 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Nam Kim ghi nhận khoản lỗ ròng 49 tỷ đồng cho quý I/2023, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 507 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp Thép Nam Kim ghi nhận mức lỗ sau thuế.

Năm 2023, Thép Nam Kim đặt kế hoạch tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, tính đến hết quý I, công ty đã hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Thép Nam Kim đã giảm 5% so với đầu năm, xuống 12.752 tỷ đồng. Trong kỳ, nợ phải trả của Thép Nam Kim giảm 8%, xuống còn 7.462 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.608 tỷ đồng (chiếm 44% tổng nguồn vốn), tăng 10% so với đầu kỳ.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim đã nhận định quý I/2023 tiếp tục là quý khó khăn, giá cả mới ổn định và thêm nghỉ Tết, nên thời gian này, công ty có thể hoà vốn, hoặc lỗ một ít, đảm bảo giá HRC đã đưa về giá thị trường. Lãnh đạo công ty cũng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance